Alleszelf.nl ALLESZELF.NL
 |  | 

Familiementoren

Wanneer de betrokkene nog familie heeft, gaat de voorkeur van de kantonrechter altijd uit naar een partner of familielid als mentor. Immers, zij zijn het meest vertrouwd en goed bekend met voorkeuren en wensen van de betrokkene. Indien je als partner of familielid aangesteld wordt als mentor, is dit voor de betrokkene erg fijn. Echter, als familiementor kun je soms in situaties terecht komen waar je even geen raad mee weet.

Dan is het prettig als je je vragen en twijfels aan een onafhankelijk deskundige mentor kan voorleggen. Tot op heden is er in Nederland nog geen organisatie waarbij familiementoren terecht kunnen met hun vragen. BELANGrijk wil deze familiementoren graag ondersteunen en begeleiden in hun functie als mentor. Wij helpen hen met het indienen van het verzoek tot instelling van het mentorschap en geven advies en begeleiding wanneer dat gewenst is.

  Direct naar Familiementoren

  Aanvullende informatie

  Dekkingsgebied(en)
  Noord-Brabant, Zeeland
  Type
  Mentorschap
  Kenmerken
  Beslissingsondersteuning, Bevorderen zelfstandig optreden
  Kwaliteitslabels

  Belangrijk Professioneel Mentorschap

  BELANGrijk Professioneel Mentorschap staat voor professionele BELANGenbehartiging van personen die door ziekte, verstandelijke beperking of psychiatrische aandoening niet (voldoende) in staat zijn zelfstandig voor hun eigen belang op te komen. Wij houden bij het nemen van beslissingen zoveel mogelijk rekening met hetgeen de cliënt nog wel kan. Als de cliënt nog in staat is om zelf een beslissing te nemen, dan ondersteunen en stimuleren wij dit. Daar waar de cliënt zelf niet (meer) kan beslissen, gaan we in gesprek met medewerkers en zorgverleners, die begeleiding en behandeling bieden. Door de cliënt regelmatig te bezoeken houden wij goed contact met hem/haar en andere betrokkenen. Dit stelt ons in staat de taak van mentor goed uit te kunnen voeren en namens de cliënt op te treden indien nodig.

  Onze sleutelwoorden daarbij zijn: Integriteit, kwaliteit en betrouwbaarheid.

  Kamer van Koophandel: 
  55728456
  Delen: 
  Kloppen de gegevens niet (meer)?
  Geef een wijziging door.
  Kloppen de gegevens niet (meer)?
  Geef een wijziging door.