Alleszelf.nl ALLESZELF.NL
 |  | 

Casemanagement Dementie

Casemanagement is de professionele hulp voor mensen met geheugenproblemen én hun naasten, met als doel zo lang en goed mogelijk thuis te kunnen blijven wonen. Dit wordt geboden door de Casemanager Dementie, ook wel zorgbegeleider genoemd. Dit is een deskundige met kennis van en ervaring met dementie- en mantelzorgproblematiek.

Casemanagement bij De Wijkzorg Meppel;

 • De Casemanager is het centrale aanspreekpunt vanaf het eerste contactmoment;
 • De Casemanager komt bij de mensen thuis;
 • De Casemanager ondersteunt mensen bij problemen die het gevolg zijn van geheugendesoriëntatie en die (mogelijk) te maken hebben met dementie. De begeleiding is gericht op steun, regie en structuur;
 • De Casemanager biedt praktische ondersteuning op het gebied van huisvesting, huishouding, vervoer, financiën, rijvaardigheid, gevaar en bij het aanvragen van indicaties.
Deze ondersteuning is bedoeld om de zelfredzaamheid in het dagelijkse leven zolang en goed mogelijk te behouden.

Onze organisatie participeert in het Netwerk Dementie Drenthe. Dit Netwerk is ontstaan uit het Landelijk Dementie Programma Drenthe. Het heeft zich ontwikkeld tot een samenwerkingsverband van lokale aanbieders en gemeenten, dat een samenhangend aanbod in de dementiezorg in Drenthe wil realiseren.

  Direct naar Casemanagement Dementie

  Aanvullende informatie

  Dekkingsgebied(en)
  Meppel
  Kenmerken
  Aanvragen indicaties, vergoedingen, Altijd op de achtergrond aanwezig , Informatie en advies, Overleg met en coördinatie van andere hulpverleners, Vast aanspreekpunt
  Specialisaties
  Dementiezorg

  De Wijkzorg Meppel

  De Wijkzorg Meppel is een unieke samenwerking tussen Huisartsenpraktijk Spectrum en  Beter Thuis Wonen Thuiszorg. De Wijkzorg Meppel levert thuiszorg aan de inwoners van Meppel.

  Met De Wijkzorg Meppel ontstaat er een organisatie waarbij voor zowel de gezondheidszorg als de thuiszorg, Huisartsenpraktijk Spectrum het aanspreekpunt is. Voor raadpleging en verslaglegging zal voor de cliënten die bij Huisartsenpraktijk Spectrum zijn ingeschreven gebruik worden gemaakt van één cliëntendossier. In een tijd van bezuinigingen moet de aandacht gericht zijn op behoud en verbetering van kwaliteit. Wij spelen met De Wijkzorg Meppel in op deze en andere veranderingen die ons in de zorg te wachten staan.

  Onze werkwijze kenmerkt zich door vanuit de vraag van de cliënt te werken en alle functies in  eigen huis te hebben. Alle zorgprofessionals werken vanuit één gebouw, met één telefoonnummer, één patiëntendossier, één mailadres, één balie en één website. Nu zich, ook in Meppel, steeds meer partijen bezig houden met het aanbieden van zorg is er behoefte aan stabiliteit, continuïteit en herkenbaarheid. Door deze samenwerking en het werken in kleine teams beperken we de hoeveelheid zorgprofessionals die bij de zorg voor een cliënt betrokken wordt. Hierdoor weten wij sneller en beter waar behoefte aan is en kunnen we nog nauwkeuriger de juiste zorg en ondersteuning indiceren en inzetten.

  Delen: 
  Kloppen de gegevens niet (meer)?
  Geef een wijziging door.
  Kloppen de gegevens niet (meer)?
  Geef een wijziging door.