|  | 

Bureau Alert: Bewindvoering met mentorschap

Daar waar een bewindvoerder alleen waakt over de financiële belangen van de betrokkene, is de mentor degene die waakt over de persoonlijke belangen van een meerderjarige, die door psychische oorzaken en/of gedragsproblemen niet of onvoldoende in staat is besluiten over zijn/haar zorg te nemen of deze te regelen. Deze maatregel heeft geen betrekking op de financiën.

De mentor is degene die de betrokkene vertegenwoordigt op het gebied van verzorging, verpleging, behandeling en begeleiding. Uiteraard gebeurt dit zoveel mogelijk samen met de betrokkene. Deze maatregel kan bij de rechtbank, sector kanton (zonder advocaat) worden aangevraagd. Bureau Alert biedt ook mentorschap aan tegelijk met de aanvraag voor bewindvoering.

Bureau Alert is onderdeel van Beschermingsbewind Twente B.V. maar heeft een aparte administratie, collega’s en werkwijze. Bij Bureau Alert wordt beschermingsbewind, curatele en mentorschap uitgevoerd volgens de visie en werkwijze van Bureau Alert te Hengelo.

  Direct naar Bureau Alert: Bewindvoering met mentorschap

  Aanvullende informatie

  Dekkingsgebied(en)
  Almelo, Borne, Dinkelland, Enschede, Haaksbergen, Hellendoorn, Hengelo, Hof van Twente, Losser, Oldenzaal, Rijssen-Holten, Tubbergen, Twenterand, Wierden
  Type
  Mentorschap
  Kenmerken
  Beslissingsondersteuning, Bevorderen zelfstandig optreden, Belangenbehartiging, Toezien op behandeling en verzorging, Wettelijke vertegenwoordiging
  Kwaliteitslabels

  Beschermingsbewind Twente B.V.

  Beschermingsbewind Twente is in 2013 ontstaan vanuit de wens om mensen te ontzorgen die, om welke reden dan ook, tijdelijk of structureel, niet in staat zijn zelf hun financiën te regelen. We doen dat met bevlogen, integere en deskundige medewerkers. Met deze dienstverlening verdienen wij ons brood, zonder op winst uit te zijn. Van een deel van het geld dat wij op termijn gaan verdienen, worden projecten in de regio ondersteund, die bijdragen aan het vergroten van het welzijn van mensen in een achterstandsituatie.

  Kamer van Koophandel: 
  52178676
  Rechtsvorm: 
  BV
  Delen: 
  Kloppen de gegevens niet (meer)?
  Geef een wijziging door.
  Kloppen de gegevens niet (meer)?
  Geef een wijziging door.