|  | 

Vervoersdienst

Mensen met een beperking die niet de mogelijkheid hebben gebruik te maken van eigen vervoer of van het openbaar vervoer. Zij kunnen, tegen betaling, gebruik maken van de vervoersdienst.

Waar kunt u heengebracht worden?

 • Naar een activiteit voor ouderen in de kernen van Castricum.
 • Naar een winkel of pedicure of iets dergelijks.
 • Naar een naaste in het ziekenhuis of verpleeghuis in de omgeving.
 • Naar een arts of specialist in Castricum, ziekenhuizen in Alkmaar of Beverwijk.
De kosten
 • Binnen de dorpskern per persoon € 2,50 voor een enkele en € 4,00 voor een retourrit. Met meerdere mensen in een auto kost een retourrit € 3,00 p.p.
 • Ziekenhuis Alkmaar of Beverwijk € 7,50 retour. Voor wachttijd komt er € 2,50 per uur of deel van een uur bij.
 • Eventueel parkeergeld wordt door de aanvrager betaald.
 • Overige bestemmingen buiten de gemeente € 0,35 per kilometer.
 

  Direct naar Vervoersdienst

  Aanvullende informatie

  Dekkingsgebied(en)
  Castricum
  Varianten
  Boodschappen(Plus)Bus, Vervoer door vrijwilligers
  Voorwaarden

  • De vrijwilligers van de vervoersdienst rijden in principe alleen op werkdagen tussen 9.00 uur en 17.00 uur.
  • Voor vervoersaanvragen moet een duidelijke noodzaak aanwezig zijn. De beoordeling hiervan ligt bij Welzijn Castricum.
  • De aanvraag moet minimaal drie werkdagen van tevoren gedaan worden.
  • De vergoeding dient direct aan de vrijwilliger te worden betaald.
  • Het is niet mogelijk met een rolstoel vervoerd te worden, rollator in overleg.
  • Omdat de vervoersdienst afhankelijk is van de beschikbaarheid van vrijwilligers, kan het voorkomen dat een vervoersverzoek niet kan worden ingewilligd.

  Welzijn Castricum

  De stichting heeft ten doel:

  • Inwoners en organisaties uit de gemeente Castricum met elkaar te verbinden om de vragen en behoeften op het gebied van welzijn samen met inwoners te vertalen naar het bestaande en nieuw aanbod van voorzieningen, opdat inwoners zo goed en lang mogelijk zelfredzaam kunnen blijven.
  • Het bevorderen van het door inwoners aan te dragen ideeën voor nieuwe activiteiten en hen te ondersteunen en begeleiden bij de opzet en uitvoering hiervan.

  De stichting tracht deze doelen te verwezenlijken in overleg met en in opdracht van de gemeente Castricum. De stichting maakt dit mogelijk door het aantrekken, ondersteunen, coachen en begeleiden van honderden vrijwilligers. De werkzaamheden van de stichting worden in belangrijke mate gefinancierd uit subsidies van de gemeenten Castricum. Daarnaast zijn er inkomsten uit aangetrokken fondsen en bijdragen van deelnemers.

  Delen: 
  Kloppen de gegevens niet (meer)?
  Geef een wijziging door.
  Kloppen de gegevens niet (meer)?
  Geef een wijziging door.