Alleszelf.nl ALLESZELF.NL
 |  | 

Regiotaxi Haaglanden

De regiotaxi is een vorm van openbaar vervoer en brengt u van deur tot deur. Voor iedereen beschikbaar, maar is speciaal ingericht voor reizigers met een mobiliteitsbeperking. Reizen kan binnen de regio Haaglanden tot maximaal vier zones daarbuiten.

  Direct naar Regiotaxi Haaglanden

  Aanvullende informatie

  Dekkingsgebied(en)
  Delft, Den Haag, Leidschendam, Midden-Delfland, Pijnacker, Rijswijk, Wassenaar, Westland, Zoetermeer
  Varianten
  Regio- of deeltaxi, Rolstoelvervoer
  Voorwaarden

  Zie de site.

  Metropoolregio Rotterdam Den Haag

  De Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) is de samenwerking van 23 gemeenten. De gemeenten bundelen hun krachten om het gebied beter bereikbaar te maken en het economisch vestigingsklimaat te versterken. De MRDH bestaat uit twee pijlers, de Vervoersautoriteit (Va) en Economisch Vestigingsklimaat (EV).

  MRDH is onder andere opdrachtgever van het openbaar vervoer in de regio Haaglanden en verantwoordelijk voor Regiotaxi Haaglanden.

  Delen: 
  Kloppen de gegevens niet (meer)?
  Geef een wijziging door.
  Kloppen de gegevens niet (meer)?
  Geef een wijziging door.