|  | 

Plusbus – vervoer op maat in Wageningen

Als je niet makkelijk zelfstandig met het openbaar vervoer, eigen fiets of auto ergens heen kunt - omdat je oud, langdurig ziek of gehandicapt bent - kun je
in Wageningen van deur tot deur gebruik maken van de Plusbus.

Een groep vrijwilligers maakt het mogelijk om zeven dagen per week vervoer op maat aan te bieden, met een personenbus en een rolstoelauto. U kunt worden afgezet bijvoorbeeld bij familie, ziekenhuis, kerk, dagopvang enzovoorts.

Als u lid bent van de Plusbus, kunt u uw vervoerswensen op werkdagen telefonisch aan het meldpunt van de Plusbus doorgegeven. De rit wordt dan ingepland en u wordt op het afgesproken tijdstip opgehaald en zonodig binnen in de woning opgehaald door de chauffeur.

Neem contact op voor meer informatie over het lidmaatschap, donaties aan of vrijwilligerswerk bij de Plusbus.

  Direct naar Plusbus – vervoer op maat in Wageningen

  Aanvullende informatie

  Varianten
  Boodschappen(Plus)Bus
  Voorwaarden

  Voor minder mobiele ouderen en voor mensen met een beperking.
  Als u gebruik wilt maken van de Plusbus – en tot de doelgroep behoort – kunt u zich als lid aanmelden.

  Solidez

  Als organisatie verlenen we diensten voor de gemeente Wageningen en haar inwoners.  We zijn gericht op het versterken van buurten en wijken, we ondersteunen en initieren initiatieven van bewoners en verlenen advies, hulp en begeleiding waar nodig. We helpen inwoners om mee te kunnen doen en om zo lang mogelijk zelfstandig en actief te blijven.

  Onze doelen in de gemeente Wageningen zijn gericht op

  • bruggen bouwen en ontmoeting: voorkomen van eenzaamheid;
  • iedereen doet mee: de inclusieve samenleving;
  • vergroten van zelfredzaamheid en eigen regie;
  • lekkerder in je vel door een actieve, gezonde leefstijl en
  • voorkomen is beter dan genezen: actief inzetten op preventie.
  We zijn er voor de inwoners van Wageningen en bouwen met hen aan een vitale samenleving. We ontzorgen de overheid en behalen resultaten door present te zijn, preventief te werken, passie op te sporen en perspectief te bieden. Onze dienstverlening is afgestemd op de lokale situatie en sluit aan op de vraag van de gemeente en haar inwoners.

  Solidez is onderdeel van Welsaam.
  Dit is het samenwerkingsverband voor de uitvoering van de activiteiten op het gebied van ontmoeten, informeren, ondersteuning en meedoen in de Wageningse samenleving.

  Statutaire naam: 
  Centraal Bureau Solidez
  Kamer van Koophandel: 
  50328468 - 000037915088
  Delen: 
  Kloppen de gegevens niet (meer)?
  Geef een wijziging door.
  Kloppen de gegevens niet (meer)?
  Geef een wijziging door.