|  | 

Gemeente Zwolle: Rolstoelauto De Rollenaar

Zit u in een rolstoel en trekt u er graag met een damilielid of kennis een dagje op uit? Dan kunt u
gebruikmaken van de Rollenaar. Deze speciale rolstoelauto huurt de gemeente Zwolle van Welzorg.
De Rollenaar is een Volkswagen Caddy Maxi, voorzien van een bodemverlaging en een gehandicaptenparkeerkaart. Voor reserveren kunt u contact openmen met Welzorg
Winkel te Zwolle

  Direct naar Gemeente Zwolle: Rolstoelauto De Rollenaar

  Aanvullende informatie

  Dekkingsgebied(en)
  Zwolle
  Varianten
  Rolstoelvervoer
  Voorwaarden

  Zie de site.

  Gemeente Zwolle

  De gemeenteraad is het hoogste orgaan in de gemeente. De raad heeft als belangrijkste taken het vaststellen van het beleid en het toezien op uitvoering van dit beleid. De raad krijgt ambtelijk ondersteuning van de raadsgriffier.

  Het college van burgemeester en wethouders is het dagelijks bestuur van de gemeente. Het college voert de besluiten van de gemeenteraad uit en is over het gevoerde beleid verantwoording schuldig aan die gemeenteraad.

  Ambtelijke organisatie
  De gemeentesecretaris heeft de leiding over de ambtenaren en vormt de verbinding tussen het college van en het ambtelijk apparaat. De gemeentesecretaris is verantwoordelijk voor het goed functioneren van de ambtelijke organisatie, is aanwezig bij de vergaderingen van het college en maakt onderdeel uit van het Managementteam Zwolle (MTZ).

  De ambtelijke organisatie ondersteunt het bestuur van de stad vanuit haar visie en deskundigheid. . De organisatie telt 26 afdelingen en een MT Zwolle. Het onderstaande organogram toont de organisatie als netwerk in verbinding met haar omgeving met de stad als middelpunt.

  van € 0,00 tot € 75,00
  per kilometer
  Delen: 
  Kloppen de gegevens niet (meer)?
  Geef een wijziging door.
  Kloppen de gegevens niet (meer)?
  Geef een wijziging door.