|  | 

De “Wijk-uit” Plusbus

Voor uitgebreide informatie, inschrijven en/of het ontvangen van de “Wijk-Uit” editie kunt u contact opnemen met BeverwijkvoorElkaar van Stichting Welzijn Beverwijk.

  Direct naar De “Wijk-uit” Plusbus

  Aanvullende informatie

  Dekkingsgebied(en)
  Beverwijk
  Varianten
  Boodschappen(Plus)Bus

  Stichting Welzijn Beverwijk

  Stichting Welzijn Beverwijk is gevestigd te Beverwijk en is een lokale professionele organisatie voor sociale vraagstukken. Het doel hiervan is het welbevinden van de Beverwijkse burger. Binden & verbinden, stimuleren eigen kracht, participatie en ontwikkeling zijn de vier hoofdtaken van de stichting. Deze taken worden uitgevoerd middels ouderwerk, jongerenwerk, samenlevingsopbouw, opvoedingsondersteuning en peuterspeelzalen. De stichting beschikt ook over drie accommodaties die als huis van de buurt functioneren.

  Statutaire naam: 
  Stichting Welzijn
  Kamer van Koophandel: 
  34073106 - 000015705854
  Rechtsvorm: 
  Stichting
  Delen: 
  Kloppen de gegevens niet (meer)?
  Geef een wijziging door.
  Kloppen de gegevens niet (meer)?
  Geef een wijziging door.