|  | 

Zorg Thuis: Beschut of beschermd wonen met zorg in de nabijheid

Heeft u 24 uur per dag zorg in de nabijheid nodig? Dan kunt u een indicatie voor Wlz-zorg (Wet langdurige zorg) aanvragen bij het Centrum indicatiestelling zorg (CIZ).

Het CIZ bekijkt vervolgens of u voldoet aan de criteria voor Wlz-zorg. Daarbij kijkt het CIZ of u zorg in de nabijheid nodig heeft. Het CIZ geeft een indicatiebesluit en stelt ook een zorgprofiel vast. Dit zorgprofiel hoort bij een indicatie voor de Wlz (het recht om in een zorginstelling te wonen).

  Direct naar Zorg Thuis: Beschut of beschermd wonen met zorg in de nabijheid

  Aanvullende informatie

  Dekkingsgebied(en)
  Amersfoort
  Soorten hulp
  Verzorging of verpleging
  Spoedhulp mogelijkheid
  Nee

  St. Pieters en Bloklands Gasthuis

  Ieder mens is anders en heeft weer andere behoeften en wensen. Wij willen graag op die verschillen inspelen en een woonomgeving bieden die warm en gastvrij is en waarin u de juiste zorg krijgt. Maatwerk in een zelfstandige twee-locatie zorgorganisatie in Amersfoort met een eeuwenoude geschiedenis van borgverlening.

  Statutaire naam: 
  Stichting St. Pieters en Bloklands Gasthuis
  Kamer van Koophandel: 
  41190614 - 000021557438
  Rechtsvorm: 
  Stichting
  Delen: 
  Kloppen de gegevens niet (meer)?
  Geef een wijziging door.
  Kloppen de gegevens niet (meer)?
  Geef een wijziging door.