Alleszelf.nl ALLESZELF.NL
 |  | 

Zorg aan huis

Heeft u een indicatie vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz-indicatie) en wilt u thuis blijven wonen, dan kan dat onder bepaalde voorwaarden. Geplande zorg wordt afgesproken en op afroep wordt hulp geboden voor urgente zorg.

Daarbij kunt u gebruik maken van dagbesteding in een locatie van Norschoten (verspreid in Barneveld, Lunteren, Scherpenzeel, Garderen, Putten). U kunt ook tijdelijk logeren binnen Norschoten. Hierbij denken we aan situaties zoals de noodzaak tot tijdelijk intensievere zorg of bijvoorbeeld de tijdelijke afwezigheid van de partner.

  Direct naar Zorg aan huis

  Aanvullende informatie

  Dekkingsgebied(en)
  Barneveld, De Valk, Elspeet, Garderen, Putten, Scherpenzeel
  Soorten hulp
  Advies, instructie, voorlichting, Begeleiding, Verzorging of verpleging
  Spoedhulp mogelijkheid
  Nee

  Stichting Christelijke Zorgorganisatie Norschoten, Klaverweide

  Norschoten is een zorgorganisatie waar uw wens voorop staat. U vindt bij ons een thuis, waar ruimte is voor ontmoeting en aandacht voor elkaar. Norschoten heeft ruim 600 medewerkers en er zijn circa 500 vrijwilligers actief.

  Delen: 
  Kloppen de gegevens niet (meer)?
  Geef een wijziging door.
  Kloppen de gegevens niet (meer)?
  Geef een wijziging door.