Alleszelf.nl ALLESZELF.NL
 |  | 

Wijkverpleging OGGZ

De wijkverpleging OGGZ biedt verpleegkundige zorg en persoonlijke verzorging in de eigen leefomgeving aan cliënten die niet binnen het reguliere zorgaanbod passende zorg kunnen krijgen. Wij richten ons op mensen zonder helper. Dat betekent dat wanneer er een andere organisatie is die zorg kan en wil bieden, dat de voorkeur heeft.

  Direct naar Wijkverpleging OGGZ

  Aanvullende informatie

  Dekkingsgebied(en)
  Amersfoort, Baarn, Bilthoven, De Bilt, Hilversum, Nieuwegein, Soest, Utrecht, Woerden, Zeist
  Soorten hulp
  Verzorging of verpleging
  Spoedhulp mogelijkheid
  Nee
  Voorwaarden

  De wijkverpleging OGGZ is er voor mensen vanaf 18 jaar met een verpleegkundige hulpvraag die daarnaast ook te maken hebben met problematiek op andere gebieden zoals; verslaving, vervuiling, zorgmijding, psychiatrische problematiek, een verzamelstoornis of dakloosheid. De verpleegkundigen komen bij de cliënten thuis, in de nachtopvang, een beschermde woonvorm of op een vaste plek op straat in het geval van dakloosheid.

  Leger des Heils Midden Nederland

  Het Leger des Heils Midden-Nederland is een professionele, praktisch en flexibele ingestelde zorgorganisatie. Wij willen er zijn voor mensen die kampen met complexe problemen op meerdere gebieden in hun leven. Ons werkgebied strekt zich uit over de hele provincie Utrecht.

  Statutaire naam: 
  Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg
  Kamer van Koophandel: 
  41208154 - 000021823553
  Delen: 
  Kloppen de gegevens niet (meer)?
  Geef een wijziging door.
  Kloppen de gegevens niet (meer)?
  Geef een wijziging door.