|  | 

Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg

De vrijwilligers zijn mannen en vrouwen die het belangrijk vinden dat de mensen het laatste stukje van hun leven, als zij dat wensen, thuis kunnen doorbrengen. Zij willen graag helpen om dit mogelijk te maken.

Bijna driekwart van de mensen met een ongeneeslijke ziekte, geeft aan thuis te willen sterven. In hun eigen, vertrouwde omgeving en omringd door mensen van wie ze houden.

Palliatieve zorg richt zich op een zo goed mogelijke kwaliteit van leven tijdens de ziekte en rondom het sterven. Vaak neemt de levenspartner, een familielid, vriend(in) of goede buur als vanzelfsprekend de verzorging op zich, begeleid door professionele hulp zoals een huisarts en de thuiszorg. Deze verzorging door een naaste noemt men mantelzorg.

Mantelzorgers bieden een ernstig zieke persoonlijke verzorging, begeleiding en liefdevolle aandacht. Dit kan, zeker in de laatste levensfase, erg zwaar worden voor een mantelzorger. VPTZ kan dan ondersteuning bieden aan ongeneeslijk zieken en hun naasten. Deze vrijwillige zorg wordt náást en in nauwe samenwerking met de professionele zorgverleners geboden.

  Direct naar Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg

  Aanvullende informatie

  Dekkingsgebied(en)
  Ede, Renkum, Wageningen
  Soorten hulp
  Begeleiding
  Thuiszorg specialisatie
  Palliatieve zorg
  Spoedhulp mogelijkheid
  Nee

  Solidez

  Als organisatie verlenen we diensten voor de gemeente Wageningen en haar inwoners.  We zijn gericht op het versterken van buurten en wijken, we ondersteunen en initieren initiatieven van bewoners en verlenen advies, hulp en begeleiding waar nodig. We helpen inwoners om mee te kunnen doen en om zo lang mogelijk zelfstandig en actief te blijven.

  Onze doelen in de gemeente Wageningen zijn gericht op

  • bruggen bouwen en ontmoeting: voorkomen van eenzaamheid;
  • iedereen doet mee: de inclusieve samenleving;
  • vergroten van zelfredzaamheid en eigen regie;
  • lekkerder in je vel door een actieve, gezonde leefstijl en
  • voorkomen is beter dan genezen: actief inzetten op preventie.
  We zijn er voor de inwoners van Wageningen en bouwen met hen aan een vitale samenleving. We ontzorgen de overheid en behalen resultaten door present te zijn, preventief te werken, passie op te sporen en perspectief te bieden. Onze dienstverlening is afgestemd op de lokale situatie en sluit aan op de vraag van de gemeente en haar inwoners.

  Solidez is onderdeel van Welsaam.
  Dit is het samenwerkingsverband voor de uitvoering van de activiteiten op het gebied van ontmoeten, informeren, ondersteuning en meedoen in de Wageningse samenleving.

  Statutaire naam: 
  Centraal Bureau Solidez
  Kamer van Koophandel: 
  50328468 - 000037915088
  Delen: 
  Kloppen de gegevens niet (meer)?
  Geef een wijziging door.
  Kloppen de gegevens niet (meer)?
  Geef een wijziging door.