|  | 

Vrijwillige Palliatieve Terminale Zorg

Vrijwillige Palliatieve Terminale Zorg geeft zieken aanvullende ondersteuning, zorg en aandacht en helpt mantelzorgers te ontlasten.

Er komt een moment dat alleen thuis zijn niet meer verantwoord is. Je hebt dan mensen uit je omgeving nodig die bij je blijven (mantelzorgers). Dit is een hele zware taak die voor veel mensen op lange termijn moeilijk te volbrengen is. Vrijwilligers nemen een aantal dagdelen van de mantelzorger over, zodat de mantelzorger tijd voor zichzelf heeft. De mantelzorger kan even bijslapen, naar de kapper of een andere activiteit ondernemen. Door even te ontspannen is er weer energie om voor de geliefde te zorgen.

Aanmelden voor hulp?
Ben je terminaal of is er iemand in jouw omgeving die ondersteuning nodig heeft? Dan kun je gebruik maken van het project Vrijwillige Palliatieve Terminale Zorg. De projectmedewerker komt bij je thuis om met je in gesprek te gaan over jouw vraag en wensen. Daarnaast worden n.a.v. de afspraken de vrijwilligers ingezet, je krijgt een rooster thuisgestuurd zodat het duidelijk is wanneer jouw eigen mantelzorgers vrij zijn.

  Direct naar Vrijwillige Palliatieve Terminale Zorg

  Aanvullende informatie

  Dekkingsgebied(en)
  Groningen
  Soorten hulp
  Begeleiding
  Thuiszorg specialisatie
  Palliatieve zorg
  Spoedhulp mogelijkheid
  Nee

  Humanitas Groningen

  De vereniging Humanitas is een landelijke vrijwilligersorganisatie. Onze vrijwilligers helpen mensen om op eigen kracht iets aan hun situatie te veranderen.

  Humanitas is een vereniging die als doel heeft mensen te helpen die het (even) niet alleen kunnen redden. Vanuit gelijkwaardigheid, wederkerigheid en respect van mens tot mens, ongeacht leeftijd, geslacht, geloofsovertuiging, kleur of achtergrond, komen wij op voor iedereen die een steuntje in de rug kan gebruiken.

  Onze hulp is gratis en altijd in de buurt; Onze afdeling is een van de ruim tachtig afdelingen door het hele land. En we zijn er voor iedereen, ongeacht leeftijd, achtergrond of levensovertuiging. Eén ding is voor ons het allerbelangrijkst. Dat onze deelnemers kunnen zeggen: 'Dankzij het contact met een Humanitas-vrijwilliger kan ik mijn leven weer zelf oppakken.

  Humanitas Groningen Stad is één van de grotere afdelingen van de vereniging Humanitas. Jaarlijks bieden bijna 3.300 vrijwilligers 6.800 mensen tijdelijk een steuntje in de rug.

  Missie en visie
  Humanitas is een professionele vrijwilligersorganisatie. We bieden tijdelijke ondersteuning bij opvoeden, opgroeien, detentie, eenzaamheid, verlies en thuisadministratie. Belangrijke waarden in ons werk zijn gelijkwaardigheid, regie over eigen leven, betrokkenheid, vraaggerichtheid en verantwoordelijkheid voor jezelf en voor een ander. We zijn er voor iedereen, ongeacht levensovertuiging, leeftijd en cultuur.

  WIJ Groningen
  Onze ruim 30 projecten bieden we wijkgericht aan. Je vindt ons in de 11 WIJ-teams in de stad.

  Delen: 
  Kloppen de gegevens niet (meer)?
  Geef een wijziging door.
  Kloppen de gegevens niet (meer)?
  Geef een wijziging door.