|  | 

Volledig Pakket Thuis

Wilt u graag thuis blijven wonen in uw eigen vertrouwde omgeving? Maar u heeft wel begeleiding, ondersteuning of persoonlijke verzorging nodig? Hulp bij het koken, boodschappen doen of begeleiding naar uw arts? Dan is het Volledig Pakket Thuis (VPT) van Driezorg misschien iets voor u.

Het Volledig Pakket Thuis bestaat uit reguliere zorg, maar biedt meer dan dat. Het VPT is een totaalpakket waarbij bijvoorbeeld samen eten, hulp bij het koken, deelname aan activiteiten en begeleiding zijn inbegrepen. 

Voordelen van het Volledig Pakket Thuis:

 • Zelfstandig blijven met hulp
 • Afgestemd op uw wensen en mogelijkheden
 • Vertrouwde gezichten
 • Verlichting voor uw mantelzorgers
Wat kost VPT?
Het Volledig Pakket Thuis valt onder de Wet langdurige zorg (Wlz). Om Wlz-zorg te krijgen heeft u altijd een indicatie nodig. Dat is een besluit waarin staat welke zorg u nodig heeft en hoeveel. U vraagt deze indicatie aan bij het Centrum indicatiestelling zorg (CIZ), wij helpen u graag hierbij. Voor Wlz-zorg betaalt u een eigen bijdrage. Het CAK van de overheid berekent de hoogte van uw eigen bijdrage en stuurt u de rekening. De hoogte van uw eigen bijdrage hangt af van uw inkomen.

  Direct naar Volledig Pakket Thuis

  Aanvullende informatie

  Dekkingsgebied(en)
  Hattem, Zwolle
  Soorten hulp
  Advies, instructie, voorlichting, Begeleiding, Behandeling (paramedisch, gericht op herstel), Verzorging of verpleging
  Spoedhulp mogelijkheid
  Nee

  Stichting Driezorg Wonen, Welzijn, Zorg

  Driezorg is actief op het gebied van ouderenzorg . De “Drie” in Driezorg staat voor de drie kernelementen waarin Driezorg actief is: Wonen, Welzijn & Zorg. 

  Wij willen mensen een (t)huis bieden vanuit onze 11 woonlocaties in de wijken van Zwolle en Hattem. Driezorg biedt veilige zorg en ondersteuning op een vriendelijke en vertrouwde manier (dichtbij) (t)huis.

  Binnen de verschillende woonlocaties kent Driezorg (Drie)zorgwoningen met zorgservices (extramuraal wonen), Wonen met Zorg (intramuraal wonen) en appartementen Kortdurend verblijf. Driezorg levert niet alleen zorg in de appartementen op de Driezorglocaties, maar ook in woningen die dichtbij die locaties liggen.

  Driezorg richt zich op het welbevinden van de cliënten en biedt een breed welzijnsaanbod, dat op iedere locatie is afgestemd op de vraag van (wijk)bewoners. Hierbij kunt u denken aan bewegingsactiviteiten, themamaaltijden, uitstapjes, informatiebijeenkomsten en meer.

  Driezorg werkt samen met andere zorgaanbieders om u goed van dienst te zijn. We werken onder andere samen met Zonnehuisgroep IJssel-Vecht, RIBW, Icare en stichting Zorgspectrum Het Zand.

  Delen: 
  Kloppen de gegevens niet (meer)?
  Geef een wijziging door.
  Kloppen de gegevens niet (meer)?
  Geef een wijziging door.