Alleszelf.nl ALLESZELF.NL
 |  | 

Thuiszorg Dirk Prins: Dagverzorging

Passende dagverzorging voor zelfstandig wonende ouderen. We hebben twee verschillende vormen van dagverzorging: voor ouderen met lichamelijke problemen (Somatiek) en voor ouderen met geheugenproblemen (Psychogeriatrisch).

  Direct naar Thuiszorg Dirk Prins: Dagverzorging

  Aanvullende informatie

  Dekkingsgebied(en)
  Zaandam
  Soorten hulp
  Begeleiding
  Thuiszorg specialisatie
  Dementiezorg
  Spoedhulp mogelijkheid
  Nee
  Betaling
  Vergoeding via zorgverzekeraar
  Voorwaarden

  Voor wie is de dagverzorging bedoeld?

  Somatiek: Deze dagverzorging is bedoeld voor zelfstandig wonende ouderen, die door een lichamelijke beperking/ziekte dreigen te vereenzamen, maar ook voor partners en/of mantelzorgers, om deze te ontlasten van de dagelijkse zorg voor een partner of familielid. Het doel van de dagverzorging is om de cliënt dagstructuur en sociaal contact te bieden. Wij maken gebruik van een dagprogramma met vaste onderdelen.

  Psychogeriatrie: Deze dagverzorging is bedoeld voor zelfstandig wonende ouderen die, door geheugenproblemen, dreigen te vereenzamen of hun dagstructuur kwijtraken. Ook kan de dagverzorging voorzien in het ontlasten van de zorg voor mantelzorgers, zoals een partner of familielid. Het doel van de dagverzorging is om de cliënt te ondersteunen bij het handhaven van de dagstructuur en/of om de partner/familie te ontlasten van de dagelijkse zorg. Wij maken gebruik van een dagprogramma met vaste onderdelen.

  Wilt u gebruik maken van de dagverzorging?
  Dan kunt u een afspraak maken met ons voor een gesprek bij u thuis. Voor toelating heeft u een indicatie nodig van het Sociaal Wijkteam bij u uit de buurt. Onze wijkverpleegkundige kan u helpen met de aanvraag. Voor de dagverzorging geldt een eigen bijdrage op basis van het inkomen. Het CAK regelt dit.

  Zorgcentrum Mennistenerf

  Mennistenerf is een goed gekwalificeerd en hartelijk Doopsgezind Zorgcentrum in Zaandam Zuid. Het hoofdgebouw telt 66 (zorg)appartementen voor ouderen met lichamelijke en geestelijke beperkingen en 32 appartementen voor mensen met dementie. Daarnaast zijn er 77 aanleunwoningen en 32 zorgwoningen voor 60-plussers. Mennistenerf biedt tal van voorzieningen, waaronder een restaurant, vervoer, wasverzorging, een winkel, grand café en Wijkcentrum Dirk Prins met zijn vele activiteiten. Deze voorzieningen zijn er voor de bewoners van Mennistenerf én voor de bewoners uit de omgeving. Iedereen is welkom.

  Delen: 
  Kloppen de gegevens niet (meer)?
  Geef een wijziging door.
  Kloppen de gegevens niet (meer)?
  Geef een wijziging door.