|  | 

Thuiszorg Brentano Amstelveen

Thuiszorg Brentano Amstelveen geeft zeven dagen per week en 24 uur per dag zorg en ondersteuning bij mensen thuis. Dit doen wij met acht wijkteams in heel Amstelveen.
Naast zorg en ondersteuning kijken wij ook naar de mogelijkheden, naar wat iemand kan. Hoe meer u de regie over hun leven in eigen hand houdt, hoe vitaler en zelfverzekerder u zich voelt. Ondanks beperkingen, want voor veel is een oplossing.

Ons werk is er op gericht dat mensen zo zelfstandig en zo veilig mogelijk thuis kunnen wonen. Met u en uw familie/mantelzorger maken we afspraken over onze zorg en ondersteuning. Dit leggen we vast in een zorgplan. De wijkverpleegkundige werkt samen met uw huisarts, uw apotheek en met specialisten. De wijkverpleegkundige kan u ook doorverwijzen naar de fysiotherapeut, de diëtist of andere hulp bij u in de buurt. U krijgt een contactpersoon.

Wij bieden

 • Persoonlijke verzorging: wassen en douchen, aan- en uitkleden, hulp bij toiletgang/incontinentiemateriaal, aan- en uittrekken steunkousen, scheren/opmaken, verzorgen van gebit en nagels.
 • Verpleegkundige zorg:  injecties geven, wondverzorging, stomaverzorging, regelen van indicaties, advies en instructie bij omgaan met beperking en hulpmiddelen.
 • Huishoudelijke verzorging: schoonmaak van de woning, verzorging was- en linnengoed, boodschappen doen.
 • Hulp bij beginnende dementie: persoonlijke verzorging, ritme en structuur aanbieden, inschakelen specialistische zorg waar nodig.
 • Palliatieve zorg: verzorgen van eten en drinken, pijnmedicatie, huidverzorging, wassen, helpen bij toiletgang/incontinentiemateriaal, nachtzorg.

  Direct naar Thuiszorg Brentano Amstelveen

  Aanvullende informatie

  Dekkingsgebied(en)
  Amstelveen
  Soorten hulp
  Begeleiding, Verzorging of verpleging
  Thuiszorg specialisatie
  Dementiezorg, Palliatieve zorg
  Spoedhulp mogelijkheid
  Nee
  Betaling
  Persoonsgebonden betaling (PGB), Vergoeding via gemeente, Vergoeding via zorgverzekeraar, Vergoeding via zorgkantoor
  Voorwaarden

  Kosten en indicatie
  Wijkverpleging valt onder de Zorgverzekeringswet (ZvW) of wordt vergoed vanuit de Wet Langdurige Zorg (Wlz).
  De wijkverpleegkundige stelt met u en uw familie/mantelzorger een indicatie op die past bij uw persoonlijke situatie.
  Zorg vanuit de Zorgverzekeringswet (ZvW) is voor iedereen verzekerd in het basispakket. Deze zorg heeft dan ook geen eigen bijdrage.
  Voor de zorg vanuit de Wet Langdurige Zorg (Wlz) kan een inkomensafhankelijke eigen bijdrage worden berekend.

  • Krijgt u huishoudelijke hulp via de gemeente vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)? Dan betaalt u een eigen bijdrage.
  • Krijgt u huishoudelijke hulp van de Wet langdurige zorg (Wlz)? Dan betaalt u de eigen bijdrage voor de intensieve zorg vanuit de Wlz.
  Algemene voorwaarden
  U wilt natuurlijk weten welke algemene voorwaarden gelden zodra u zorg afneemt van Brentano. Algemene voorwaarden voor verpleging, verzorging en thuiszorg gaan over rechten en plichten in de zorg. De Algemene Voorwaarden zijn gemaakt door organisaties van zorgaanbieders en cliënten samen; ActiZ, BTN, Consumentenbond, LOC Zeggenschap in Zorg en NPCF.

  Deze algemene voorwaarden gelden voor mensen die vanaf 1 januari 2017 een overeenkomst sluiten. Mensen die al zorg hadden voor 1 januari 2017 kunnen gebruik blijven maken van de oude algemene voorwaarden en hun bestaande zorgverleningsovereenkomst.

  Stichting Brentano Amstelveen

  Met 550 medewerkers en ruim 300 vrijwilligers bieden wij dagelijks verzorging, verpleging, diensten en services aan zo’n 700 cliënten. Dit doen we bij mensen thuis en bij cliënten die ‘beschut’ wonen in een van onze woonzorgcentra. Wij hechten aan de menselijke maat en werken daarom met voldoende mensen in kleine teams.

  We zijn gericht op de wensen van onze cliënten, op aandacht, tijd en praktische mogelijkheden. Brentano is ruim 40 jaar actief in Amstelveen,  maar onze ervaring in de zorg aan senioren gaat terug tot 1825. In dat jaar opende het eerste Oudemannenhuis van Stichting Brentano’s Steun des Ouderdoms de deuren aan de Amsterdamse Herengracht.

  Delen: 
  Kloppen de gegevens niet (meer)?
  Geef een wijziging door.
  Kloppen de gegevens niet (meer)?
  Geef een wijziging door.