|  | 

Specialistische zorg thuis

Als u, bijvoorbeeld na een opname in het ziekenhuis, specialistische zorg of verpleging nodig heeft kan Zorggroep Manna u hierin ondersteunen.

Met specialistische zorg kunt u thuis herstellen van bijvoorbeeld een operatie. De verpleegkundigen van Zorggroep Manna zijn bevoegd en bekwaam in het uitvoeren van veel verpleegtechnische handelingen. U kunt hierbij denken aan wondverzorging, het werken met een infuus en medisch technische handelingen.
We doen dit in samenwerking met Liberein, Livio en De Posten. Samen hebben we hiervoor Zorgschakel Enschede opgezet.

Aanvragen van specialistische zorg
U kunt zich eenvoudig aanmelden voor specialistische zorg. Dit kan via uw wijkteam. U kunt de wijkverpleegkundige van uw wijk bereiken via het contactformulier op onze Zorggroep Manna-website of telefonisch.

  Direct naar Specialistische zorg thuis

  Aanvullende informatie

  Dekkingsgebied(en)
  Enschede, Hengelo
  Soorten hulp
  Behandeling (paramedisch, gericht op herstel), Verzorging of verpleging
  Spoedhulp mogelijkheid
  Nee

  Zorggroep Manna

  Zorggroep Manna biedt een totaalpakket zorg, ondersteuning en persoonlijke aandacht aan inwoners van Twente. We doen dit vanuit onze kernwaarden en kwaliteiten.

  Onze zorg en ondersteuning wordt verleend door gepassioneerde medewerkers en vrijwilligers. We doen dit vanuit kleine teams, lokaal in de wijk. De teams zijn slagvaardig en zichtbaar. De verantwoordelijkheid in onze organisatie ligt laag. Dat is terug te zien in ons organisatiemodel.

  In onze houding willen we cliënten en bewoners uitdagen in het nemen en benutten van eigen verantwoordelijkheid en mogelijkheden. Zorggroep Manna verbindt en zet het (in)formeel (christelijk) netwerk rond elke cliënt in.

  Delen: 
  Kloppen de gegevens niet (meer)?
  Geef een wijziging door.
  Kloppen de gegevens niet (meer)?
  Geef een wijziging door.