|  | 

Persoonlijke verzorging en verpleging

Persoonlijke verzorging en verpleging wordt vergoed vanuit de Zorgverzekeringswet. U betaalt hiervoor geen eigen bijdrage van de ziektekosten verzekering. De wijkverpleegkundige stelt de indicatie op voor de zorg die nodig is, in overleg met u en eventuele naaste(n). Persoonlijke verzorging betreft taken als hulp bij wassen, aankleden, douchen, steunkousen en toiletgang. Verpleging betreft taken als hulp bij medicijnen, injecties, katheteriseren, wondzorg en stomazorg.

  Direct naar Persoonlijke verzorging en verpleging

  Aanvullende informatie

  Dekkingsgebied(en)
  Broek op Langedijk, Zuid-Scharwoude
  Soorten hulp
  Begeleiding, Verzorging of verpleging
  Thuiszorg specialisatie
  Lichamelijke beperking, Dementiezorg
  Spoedhulp mogelijkheid
  Nee
  Betaling
  Persoonsgebonden betaling (PGB), Vergoeding via zorgverzekeraar
  Voorwaarden

  Ondersteunende begeleiding kan geleverd worden vanuit een indicatie van de WMO (gemeente) of vanuit een zorgzwaartepakket 4 of hoger. Het gaat hierbij om taken als hulp bij de dagindeling en het maken van een passende dagstructuur.

  Horizon Zorgcentrum

  Horizon is een protestants-christelijk zorgcentrum en de meerderheid van de bewoners heeft ook die achtergrond. Het christelijk geloof en de boodschap van de Bijbel is binnen onze samenleving niet meer vanzelfsprekend. Ook bij Horizon wonen en werken steeds meer mensen met een andere religie of levensbeschouwing. Voor het doen en laten kiest Horizon voor de protestants-christelijke identiteit. Van cliënten en medewerkers wordt gevraagd de protestant-christelijke identiteit te respecteren en deze in de praktijk de ruimte te geven.

  Kamer van Koophandel: 
  41238376
  Rechtsvorm: 
  Stichting
  Delen: 
  Kloppen de gegevens niet (meer)?
  Geef een wijziging door.
  Kloppen de gegevens niet (meer)?
  Geef een wijziging door.