Alleszelf.nl ALLESZELF.NL
 |  | 

Palliatieve zorg

Palliatieve zorg is zorg voor mensen met een ongeneeslijke ziekte in de laatste fase van hun leven.

Een waardige afronding van het leven
In de laatste fase van uw leven kan ZorgAccent palliatieve zorg verlenen. Dit houdt in dat wij naast aandacht voor uw medische problemen zoals pijn en benauwdheid, ook oog hebben voor psychische of sociale problemen, zingeving, levensvragen en spiritualiteit. Natuurlijk ondersteunen wij ook uw naasten in deze moeilijke fase. ZorgAccent is niet de enige organisatie waar aandacht is voor palliatieve zorg. Op allerlei niveaus in de samenleving raakt men steeds meer bewust van het feit dat het goed vormgeven van de palliatieve zorg in de laatste levensjaren van ‘levensbelang’ is voor alle betrokkenen: niet alleen voor cliënt en naasten maar ook voor professionals. Palliatieve zorg kan overal geboden worden: thuis, in een hospice, in elke zorginstelling en ook binnen ziekenhuizen.

Sterven in uw eigen omgeving of in een hospice
De visie van ZorgAccent is dat u zo veel mogelijk zelf de regie over uw stervensproces moeten kunnen hebben. Dit betekent dat wij er alles aan doen om het levenseinde zo te laten verlopen zoals u dat zelf graag wilt. Ieder mens neemt immers afscheid van het leven op zijn eigen manier. ZorgAccent biedt hierin ondersteuning op maat, passend bij u en begeleid door goede professionals. Hierin speelt het directe contact tussen u en onze zorgverlener een belangrijke rol. Onze zorgverleners zijn dan ook zeer deskundig op het terrein van palliatieve zorg.

Thuis sterven
Wilt u in uw eigen huis afscheid nemen van het leven? Binnen de thuiszorg werken 4 medewerkers als gediplomeerde Zorgconsulent Palliatieve Zorg (ZPZ). Zij ondersteunen ook hun collega’s bij vragen op het gebied van palliatieve zorg. Daarnaast hebben wij een nachtzorgteam dat in de terminale fase waak- en slaapdiensten kan worden ingezet. Uw thuiszorgteam kan u hier meer informatie over geven.

  Direct naar Palliatieve zorg

  Aanvullende informatie

  Dekkingsgebied(en)
  Hellendoorn, Rijssen-Holten, Tubbergen, Twenterand, Wierden
  Soorten hulp
  Begeleiding
  Thuiszorg specialisatie
  Palliatieve zorg
  Spoedhulp mogelijkheid
  Nee

  ZorgAccent

  Stichting ZorgAccent is een krachtige en veelzijdige zorgorganisatie actief in zorg, welzijn, wonen en behandeling in Overijssel (Twente en Salland).

  Van wijkverpleging en gemaksdiensten aan huis tot intensieve verpleeghuiszorg: iedereen kan bij ons terecht. Betrokkenheid en hoogwaardige kwaliteit staan bij ons centraal. Met als uitgangspunt dat u zo lang mogelijk in uw eigen leefomgeving kunt blijven wonen. Met ons totaalpakket van zorg, advies, hulp, gemak tot en met ontspanning kunnen we u altijd van dienst zijn.

  Delen: 
  Kloppen de gegevens niet (meer)?
  Geef een wijziging door.
  Kloppen de gegevens niet (meer)?
  Geef een wijziging door.