Alleszelf.nl ALLESZELF.NL
 |  | 

Palliatieve (terminale) zorg

Onder palliatieve zorg valt alle zorg die erop gericht is mensen die te maken hebben met een levensbedreigende, ongeneeslijke ziekte een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven te geven.

Palliatieve (terminale) zorg is veel complexer dan de dagelijkse zorg. Voorheen gebeurde het dat, wanneer de zorg intensiever werd, hulp ingeroepen werd van andere zorgverleners. Het was de wens van de cliënt en hun naastbetrokkenen, maar ook van de medewerkers en de organisatie, om deze terminale zorg zelf te kunnen verlenen. Daarvoor zijn een aantal medewerkers opgeleid, die nu werkzaam zijn als zorgconsulenten. Hiermee kan WZU Veluwe u nu ook zorg bieden in de laatste levensfase. Zodat mensen zoveel mogelijk op de plek van hun voorkeur kunnen sterven. En dat zij daarbij professioneel goede palliatieve zorg ontvangen. Waar nodig vragen we advies aan bijvoorbeeld onze collega’s van hospice De Regenboog in Nunspeet. We doen er alles aan om cliënten en hun naasten optimaal te kunnen begeleiden.

Bij palliatieve zorg is niet de genezing van de cliënt het doel, maar een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven, waardoor het ziekteverloop mogelijk positief beïnvloed wordt. Daarbij is er niet alleen aandacht voor de lichamelijke klachten waarmee cliënten te maken kunnen krijgen. Er is eveneens aandacht voor de psychische, sociale en/of spirituele problemen die zich bij de cliënt en/of zijn naastbetrokkenen kunnen voordoen. We zijn hierbij niet alleen gericht op de cliënt, maar zeker ook op hun naasten. Door de zorg voor de naasten betekenen de medewerkers ook iets voor de cliënt.

  Direct naar Palliatieve (terminale) zorg

  Aanvullende informatie

  Dekkingsgebied(en)
  Doornspijk, Elburg, Epe, Het Harde, Nunspeet, Oene, Wapenveld
  Soorten hulp
  Begeleiding, Verzorging of verpleging
  Thuiszorg specialisatie
  Palliatieve zorg
  Spoedhulp mogelijkheid
  Nee

  Stichting P.C. Woonzorg Unie Veluwe (WZU)

  ‘Nabij in welbevinden’ is de missie van WZU Veluwe. Daarmee doen wij een belofte aan onze naasten. Met de Bijbel als uitgangspunt en Gods Liefde aan ons als inspiratiebron doen bijna 1.000 medewerkers en even zoveel vrijwilligers hun best om deze belofte waar te maken.

  Eén van onze waarden is barmhartigheid. De gelijkenis van de barmhartige Samaritaan is voor ons een sprekend voorbeeld. Wij willen olie in de wonden doen van iedereen die dit nodig heeft, ongeacht achtergrond.

  Bij WZU Veluwe staan uw mogelijkheden en behoeften altijd centraal. U houdt zo lang mogelijk zelf de regie over uw leven. Ook als het moeilijker wordt om uw wensen en behoeften kenbaar te maken. Door gebruik te blijven maken van ontvangen talenten en mogelijkheden, geeft u inhoud aan uw eigen leven en aan dat van anderen. Wij stimuleren dit en bieden hierbij graag een helpende hand, zoveel mogelijk met voor u bekende gezichten. Samen nabij zijn!

   

  Delen: 
  Kloppen de gegevens niet (meer)?
  Geef een wijziging door.
  Kloppen de gegevens niet (meer)?
  Geef een wijziging door.