|  | 

Palliatief Terminale Zorg

Palliatieve zorg is verlichtende of verzachtende zorg bij de laatste fase in het leven. Bij ons krijgt u medische en verpleegkundige zorg en de persoonlijke aandacht die u nodig heeft in deze impactvolle tijd. Wij kunnen u 24 uur per dag helpen bij een (zorg)vraag.

Wat doen we?
U krijgt intensieve zorg verpleegkundigen en verzorgenden die speciaal zijn opgeleid om complexe palliatieve zorg te bieden. U krijgt 24 uur per dag medische en verpleegkundige zorg die wij volledig afstemmen op wat u nodig heeft en wenst. Denk daarbij aan:

Snelle hulp bij lichamelijke klachten 

 • Complexe zorg, zoals infuustherapie voor pijnbestrijding
 • Advies over medicijngebruik en de inzet van hulpmiddelen
 • Emotionele ondersteuning, ook van uw naasten
 • Wij regelen hulp als u behoefte heeft aan ondersteuning op psychologisch, sociaal of spiritueel gebied
De medische zorg blijft in handen van uw huisarts. Over de zorg en begeleiding blijven wij in gesprek met u, uw arts en uw naasten. Als dat nodig is en uw wens, betrekken wij andere hulpverleners bij uw zorg, bijvoorbeeld een geestelijke verzorger van Driezorg.

Waar is het?
Driezorg biedt palliatieve zorg op de woonzorglocaties Rivierenhof, De Kievitsbloem en Berkumstede.

Wat kost het?
Palliatieve zorg valt onder de Zorgverzekeringswet. Uw zorgverzekeraar vergoedt de kosten vanuit uw basisverzekering. U betaalt hiervoor geen eigen bijdrage en uw eigen risico wordt ook niet aangesproken. Om deze zorg te krijgen heeft u een indicatie van een Driezorg wijkverpleegkundige nodig. Hij/zij gaat met u in gesprek om te bepalen welke en hoeveel zorg u nodig heeft.

  Direct naar Palliatief Terminale Zorg

  Aanvullende informatie

  Dekkingsgebied(en)
  Hattem, Zwolle
  Soorten hulp
  Begeleiding, Verzorging of verpleging
  Thuiszorg specialisatie
  Specialistische zorg
  Spoedhulp mogelijkheid
  Nee

  Stichting Driezorg Wonen, Welzijn, Zorg

  Driezorg is actief op het gebied van ouderenzorg . De “Drie” in Driezorg staat voor de drie kernelementen waarin Driezorg actief is: Wonen, Welzijn & Zorg. 

  Wij willen mensen een (t)huis bieden vanuit onze 11 woonlocaties in de wijken van Zwolle en Hattem. Driezorg biedt veilige zorg en ondersteuning op een vriendelijke en vertrouwde manier (dichtbij) (t)huis.

  Binnen de verschillende woonlocaties kent Driezorg (Drie)zorgwoningen met zorgservices (extramuraal wonen), Wonen met Zorg (intramuraal wonen) en appartementen Kortdurend verblijf. Driezorg levert niet alleen zorg in de appartementen op de Driezorglocaties, maar ook in woningen die dichtbij die locaties liggen.

  Driezorg richt zich op het welbevinden van de cliënten en biedt een breed welzijnsaanbod, dat op iedere locatie is afgestemd op de vraag van (wijk)bewoners. Hierbij kunt u denken aan bewegingsactiviteiten, themamaaltijden, uitstapjes, informatiebijeenkomsten en meer.

  Driezorg werkt samen met andere zorgaanbieders om u goed van dienst te zijn. We werken onder andere samen met Zonnehuisgroep IJssel-Vecht, RIBW, Icare en stichting Zorgspectrum Het Zand.

  Delen: 
  Kloppen de gegevens niet (meer)?
  Geef een wijziging door.
  Kloppen de gegevens niet (meer)?
  Geef een wijziging door.