|  | 

MTH-team: specialistische verpleegkundige zorg bij u thuis

Ook als u thuis specialistische verpleegkundige zorg nodig hebt, kunt u rekenen op Zorggroep Sint Maarten. Ons Medisch Technisch Handelen (MTH)-team staat in Noordoost-Twente 7 dagen per week en 24 uur per dag voor u klaar. We leveren deze dienstverlening vanuit ons label Maartje.

Voor wie is deze specialistische thuiszorg bedoeld?
De huisarts of medisch specialist kan het MTH-team van Maartje inschakelen bij uiteenlopende specialistische verpleegkundige vraagstukken zoals:

 • inzet medicatietoediening via een pomp
 • toedienen intraveneuze medicatie
 • aansluiten en afkoppelen van een infuuspomp
 • bereiden medicatie
 • specialistische wondverzorging waaronder VAC-therapie
 • plaatsing en wisseling verschillende katheters
 • drain-zorg
 • palliatieve zorg
 • venflon plaatsing (t.b.v. euthanasiewens)
 • advies complexe zorg
Neem voor meer informatie telefonisch contact op met het MTH team (Voor verwijzers).

  Direct naar MTH-team: specialistische verpleegkundige zorg bij u thuis

  Aanvullende informatie

  Dekkingsgebied(en)
  Dinkelland, Friesland, Gelderland, Harmelen, Losser, Oldenzaal, Tubbergen
  Soorten hulp
  Verzorging of verpleging
  Thuiszorg specialisatie
  Specialistische zorg
  Voorwaarden

  Deze specialistische zorg wordt op verwijzing van uw huisarts of specialist vergoed door de ziektekostenverzekeraar. Wij hebben hierover met diverse verzekeraars afspraken gemaakt. Uiteraard kunt u te allen tijde contact met ons opnemen als u vragen heeft over de vergoeding door uw verzekeraar of natuurlijk rechtstreeks contact zoeken met uw zorgverzekeraar.

  Zorggroep Sint Maarten

  Zorggroep Sint Maarten vindt dat ieder mens waardevol is en recht heeft op zorg, liefde en aandacht. We richten ons voorbij de zorg op een betekenisvol leven, waarbij we uitgaan van wat mensen nog wel kunnen. Elke dag opnieuw gaan we uit van de kracht van mensen, hun mogelijkheden en hun talent. En van de kracht van delen. Deel je leven vormt daarbij het uitgangspunt: we kiezen er bewust voor ons leven te delen met anderen omdat we beseffen en ervaren hoe waardevol dat is. Een gedeeld leven is een gelukkiger leven.

  Zorggroep Sint Maarten is regionaal bekend en lokaal ingebed. Op elke locatie bieden we wonen, zorg en services volgens onze kernwaarden zijn, ontplooiend vitaal en dorps.

  Statutaire naam: 
  Zorggroep Sint Maarten locatie Centraal Bureau
  Kamer van Koophandel: 
  08130883 - 000023954930
  Delen: 
  Kloppen de gegevens niet (meer)?
  Geef een wijziging door.
  Kloppen de gegevens niet (meer)?
  Geef een wijziging door.