Alleszelf.nl ALLESZELF.NL
 |  | 

IJsselheem: Zorg in de laatste levensfase

Palliatieve zorg, ook wel terminale zorg genoemd, is bedoeld voor mensen in de laatste fase van hun leven. Professionele zorg en persoonlijke aandacht staan centraal. Dat kan bij u thuis of op speciaal daarvoor ingerichte afdelingen in Zwolle en in Kampen, wanneer iemand (tijdelijk) behandeling nodig heeft of niet (meer) thuis verzorgd kan worden.

Wat is palliatieve zorg?
Palliatieve zorg is de zorg voor mensen voor wie geen genezing meer mogelijk is. De zorgverlening is gerichtop ondersteuning en comfort, zowel voor de cliënt als diens naasten. De zorg richt zich niet alleen op lichamelijke aspecten, er is ook ruimte en aandacht voor psychische, sociale en spirituele begeleiding.

Bij u thuis
Wilt u voor uzelf of uw naaste palliatieve zorg thuis ontvangen? Dan kunt een afspraak maken met onze wijkverpleegkundige om de mogelijkheden te bespreken. Vaak kunt u thuis blijven wonen met hulp van onze thuiszorgmedewerkers, maar soms is het beter om een andere oplossing te zoeken, bijvoorbeeld opname op onze palliatieve afdeling.

Bij IJsselheem
IJsselheem heeft twee speciaal voor palliatieve zorg ingerichte afdelingen in Zwolle en in Kampen.Op de palliatieve afdelingen kunnen de cliënt en diens naasten het verblijf op hun eigen manier invullen. We hanteren geen bezoektijden. Kenmerkend voor de palliatieve unit is de individuele aandacht en tijd waarmee we de zorg leveren. We vinden het belangrijk dat de cliënt zich, samen met diens naasten, uitgenodigd voelt om de laatste levensfase op een eigen wijze in te vullen. Wij ondersteunen hen hierbij vanuit professioneel oogpunt. Zo is er ruimte en aandacht voor de individuele cliënt.

Verblijf op de palliatieve afdeling IJsselheem in Isala is ook mogelijk bij:

 • oncologische revalidatie
 • palliatieve radio- en/of chemotherapie
 • het instellen op een goede symptoombehandeling.
24 uur per dag zorg
Anders dan in een hospice zijn er op de palliatieve afdeling 24 uur per dag professionele zorgverleners werkzaam. Door uit te gaan van persoonlijke wensen kunnen de cliënt en diens naasten samen met de medewerkers bepalen welke zorg het meest passend is. Vrijwilligers ondersteunen de professionals en zorgen voor een huiselijke setting. De specialist ouderengeneeskunde heeft zich toegelegd op palliatieve zorg. Daardoor is hoogwaardige en complexe medische begeleiding mogelijk om pijn en andere fysieke of psychische problemen te verlichten. Ook de nauwe samenwerking met medisch specialisten van Isala kan daar aan bijdragen.

Locaties
In Zwolle vindt u de palliatieve unit van IJsselheem in ziekenhuis Isala, afdeling V2.6. Op dezelfde locatie is het Revalidatiecentrum IJsselheem gevestigd. In Kampen is de afdeling Melmerhof onderdeel van verpleeg- en revalidatiecentrum Myosotis.

  Direct naar IJsselheem: Zorg in de laatste levensfase

  Aanvullende informatie

  Dekkingsgebied(en)
  Kampen, Zwartewaterland, Zwolle
  Soorten hulp
  Begeleiding, Verzorging of verpleging
  Thuiszorg specialisatie
  Palliatieve zorg
  Spoedhulp mogelijkheid
  Nee
  Betaling
  Eigen betaling, Persoonsgebonden betaling (PGB)
  Voorwaarden

  Zie de site.

  IJsselheem

  De wens van de cliënt is leidend bij IJsselheem
  Woonzorgconcern IJsselheem is de zorgaanbieder voor ouderen in de gemeenten Kampen, Zwartewaterland en Zwolle. De wens of behoefte van de cliënt is altijd het uitgangspunt voor de zorg- en dienstverlening die wij bieden. De cliënt heeft een vraag en IJsselheem zoekt daarop het meest passende antwoord. Cliëntgerichtheid, gastvrijheid en kwaliteit staan in al het handelen van de medewerkers centraal. Zij spelen actief in op individuele keuzes van cliënten, die hierdoor hun zelfstandigheid zoveel mogelijk kunnen behouden.

  Wij zijn met veertien locaties in alle kernen vertegenwoordigd.  In en vanuit deze locaties bieden wij zorg, wonen, welzijn en behandeling. Ook beschikken we over grote deskundigheid op het gebied van ziekenhuisgerelateerde zorg en paramedische behandeling.

  Delen: 
  Kloppen de gegevens niet (meer)?
  Geef een wijziging door.
  Kloppen de gegevens niet (meer)?
  Geef een wijziging door.