|  | 

Elkander: Eerstelijnsverblijf

U kunt in één van onze woonzorgcentra verblijven als u om medische redenen tijdelijk (maximaal 12 weken) niet thuis kunt wonen. Bijvoorbeeld om te herstellen na een operatie. We noemen dit Eerstelijnsverblijf.

  Direct naar Elkander: Eerstelijnsverblijf

  Aanvullende informatie

  Dekkingsgebied(en)
  Ameland, Franekeradeel, Harlingen, Het Bildt, Leeuwarden, Littenseradiel, Menaldumadeel, Noardeast-Fryslân
  Soorten hulp
  Advies, instructie, voorlichting, Begeleiding, Behandeling (paramedisch, gericht op herstel), Verzorging of verpleging
  Thuiszorg specialisatie
  Lichamelijke beperking, Dementiezorg, Palliatieve zorg
  Spoedhulp mogelijkheid
  Ja

  Stichting Kwadrantgroep

  Statutaire naam: 
  Stichting Kwadrantgroep
  Kamer van Koophandel: 
  01110074 - 000033758328
  Rechtsvorm: 
  Stichting
  Delen: 
  Kloppen de gegevens niet (meer)?
  Geef een wijziging door.
  Kloppen de gegevens niet (meer)?
  Geef een wijziging door.