Alleszelf.nl ALLESZELF.NL
 |  | 

De Friese Wouden: Verpleging

Het kan voorkomen dat u voor korte of langere tijd thuis verpleging nodig heeft, bijvoorbeeld wanneer u uit het ziekenhuis komt. Als u ziek bent of lichamelijk beperkt, dan kunt u thuis verpleegd worden. Ook al heeft u meerdere malen per dag verpleging nodig. U kunt dag en nacht rekenen op onze wijkverpleegkundigen. ‘Uw’ team is klein en heeft een vaste samenstelling. Zo heeft u altijd bekende gezichten in huis en kennen onze wijkverpleegkundigen uw situatie.

Bij verpleging gaat het onder andere om de volgende handelingen:

 • toedienen en gebruik van medicijnen
 • toedienen van injecties
 • wondverzorging
 • verzorging bij incontinentie
 • verzorging van een stoma
 • advies, instructie en voorlichting

Aanvragen via onze site.

  Direct naar De Friese Wouden: Verpleging

  Aanvullende informatie

  Dekkingsgebied(en)
  Achtkarspelen, Dantumadiel, Heerenveen, Ooststellingwerf, Opsterland, Smallingerland, Tytsjerksteradiel, Weststellingwerf
  Soorten hulp
  Verzorging of verpleging
  Spoedhulp mogelijkheid
  Nee

  Stichting Kwadrantgroep

  Statutaire naam: 
  Stichting Kwadrantgroep
  Kamer van Koophandel: 
  01110074 - 000033758328
  Rechtsvorm: 
  Stichting
  Delen: 
  Kloppen de gegevens niet (meer)?
  Geef een wijziging door.
  Kloppen de gegevens niet (meer)?
  Geef een wijziging door.