|  | 

Continuïteitsbezoek na ziekenhuisopname

Om de continuïteit van zorg voor mensen in de palliatieve fase van hun ziekte en hun naasten te verbeteren, kan in Katwijk een continuïteitsbezoek aangevraagd worden.

Het gaat hierbij met name om mensen die (nog) geen lichamelijke zorgvraag hadden en waar dus geen reguliere thuiszorg voor wordt aangevraagd. Veel patiënten in de palliatieve fase van hun ziekte worden, als zij weer thuis zijn uit het ziekenhuis, geconfronteerd met allerlei praktische, lichamelijke en emotionele veranderingen. Dit geldt ook voor de naasten van deze groep patiënten. Ook leert de ervaring dat de wijkverpleging vaak te laat wordt ingezet in de palliatieve fase.

  Direct naar Continuïteitsbezoek na ziekenhuisopname

  Aanvullende informatie

  Dekkingsgebied(en)
  Katwijk
  Soorten hulp
  Begeleiding
  Thuiszorg specialisatie
  Palliatieve zorg
  Spoedhulp mogelijkheid
  Nee

  Lelie zorggroep Curadomi

  Curadomi is een thuiszorgorganisatie die de beste zorg wil bieden aan iedereen die dat nodig heeft. Wij bieden hulp op het gebied van huishoudelijke ondersteuning, persoonlijke verzorging, verpleging en mantelzorgondersteuning. We zoeken met onze cliënten mee naar een passende oplossing.

  In de thuiszorg ontmoeten wij elkaar als mens, met ieder zijn eigen levenservaring, kennis en identiteit. De zorgverleners van Curadomi werken vanuit een christelijke missie. Dit kunt u onder andere bemerken in een persoonlijke, betrokken en respectvolle bejegening en in onze pro-life visie.

  We werken met kleine teams zodat we elkaar snel leren kennen en de zorg beter kunnen afstemmen. Ook in de huishoudelijke ondersteuning wordt indien mogelijk een vaste hulp toegewezen. We werken altijd in overleg met de cliënt. Zijn wensen en behoeften zijn het uitgangspunt. We betrekken de eventuele mantelzorgers en het netwerk van de cliënt. Daarnaast werken we waar mogelijk samen met vrijwilligersorganisaties en kerken en in nauwe afstemming met andere zorgprofessionals zoals de huisarts.

  Curadomi is onderdeel van Lelie zorggroep. Ook Agathos en Leliezorggroep wonen zorg en welzijn horen bij Lelie zorggroep. De organisaties binnen Lelie zorggroep werken professioneel, persoonlijk en liefdevol. Geïnspireerd door het christelijk geloof en de Bijbel.

  Curadomi is actief met 15 teams verspreid door Nederland. Curadomi heeft geen wachtlijsten.
   

  Statutaire naam: 
  Lelie Zorggroep
  Kamer van Koophandel: 
  24486069 - 000033404798
  Delen: 
  Kloppen de gegevens niet (meer)?
  Geef een wijziging door.
  Kloppen de gegevens niet (meer)?
  Geef een wijziging door.