|  | 

Begeleiding

Begeleiding kan individueel of in een groep gegeven worden. Dan gaat het erom u een steuntje in de rug te geven bij uw dagelijkse activiteiten of om meer regelmaat in uw dagritme te krijgen. Begeleiding in de groep vindt plaats bij één van de dagbestedings-groepen in woonzorgcentrum het Derkshoes.

  Direct naar Begeleiding

  Aanvullende informatie

  Dekkingsgebied(en)
  Midden-Drenthe
  Soorten hulp
  Begeleiding
  Spoedhulp mogelijkheid
  Nee
  Voorwaarden

  Aanmelding, indicatie en kosten
  Als u zorg nodig heeft kunt u zich direct aanmelden bij Thuiszorg Derkshoes. Dit kan ook via de huisarts, het ziekenhuis of welzijnswerk. Om in aanmerking te komen voor thuiszorg, heeft u een indicatie nodig. De wijkverpleegkundigen van het Derkshoes zijn bevoegd om de indicatie te stellen. In uw contact met de wijkverpleegkundige kunt u al aangeven dat u thuiszorg wilt ontvangen van het Derkshoes. Met een indicatie worden de kosten van de thuiszorg vergoed door uw eigen ziektekostenverzekering.

  Stichting Derkshoes Zorg en Dienstverlening:

  Stichting Derkshoes Zorg en Dienstverlening (voormalig Stichting Huisvesting Ouderen Westerbork) is een moderne organisatie en biedt gecombineerde woon-, en welzijnsvoorzieningen en zorg aan senioren (55+) en thuiszorg aan alle leeftijden, met uitzondering van zuigelingen. De organisatie biedt een zodanige hulp en ondersteuning zodat de cliënten in staat worden gesteld zo lang mogelijk een optimale regie over het eigen leven te behouden, bij voorkeur in een zelfstandige leefomgeving.

  De gemeente Midden-Drenthe is het werkgebied van de organisatie, echter de dienstverlening is in eerste instantie gericht op Westerbork en de dorpen in de nabije omgeving.

  Delen: 
  Kloppen de gegevens niet (meer)?
  Geef een wijziging door.
  Kloppen de gegevens niet (meer)?
  Geef een wijziging door.