|  | 

Ambulante ondersteuning Diemen

Ambulant team Wijkzorg van HVO-Querido biedt in Diemen ondersteuning aan mensen in een kwetsbare positie die is veroorzaakt door psychiatrische-, psychosociale- en/of verslavingsproblematiek.

De ondersteuning is gericht op ontwikkeling, stabilisatie of het begeleiden bij achteruitgang. Ons uitgangspunt is de kracht van de hulpvrager. De begeleiding is gebaseerd op gelijkwaardigheid en het versterken van de eigen regie van de hulpvrager. Wij richten ons op het bevorderen van inzicht in de situatie en het ontwikkelen vanuit de eigen kracht. Ons uiteindelijke doel is het creëren van een steunend netwerk en zo de zelfredzaamheid van de hulpvrager indien mogelijk te bevorderen.

  Direct naar Ambulante ondersteuning Diemen

  Aanvullende informatie

  Dekkingsgebied(en)
  Diemen
  Soorten hulp
  Begeleiding
  Thuiszorg specialisatie
  Lichamelijke beperking, Specialistische zorg
  Spoedhulp mogelijkheid
  Nee
  Voorwaarden

  Aanmelden voor ambulante ondersteuning in de gemeente Diemen gaat via het WMO-loket. Een WMO-consulent voert met u een gesprek over uw ondersteuningsvraag en meldt u daarna aan bij het Ambulant team Wijkzorg in Diemen.

  HVO-Querido

  Soms heb je hulp nodig om weer vooruit te kunnen. Je vindt het bijvoorbeeld moeilijk om zelfstandig te wonen, bent dak- of thuisloos of hebt problemen met je gezin of partner. Wij ondersteunen, begeleiden en bieden zorg.

  HVO-Querido is een zorgorganisatie in Amsterdam, Diemen, Amstelveen en Haarlem die al sinds 1904 bestaat. We ondersteunen kwetsbare burgers zodat ze weer deel kunnen nemen aan de maatschappij. We gaan daarbij uit van wat iemand kan, in plaats van niet kan. HVO-Querido heeft hart voor mensen; we streven er naar hen te verbinden, helpen overlast te voorkomen en terug te dringen. Wij bieden opvang, woonbegeleiding en dagbesteding.
  HVO-Querido heeft 1.300 medewerkers op 55  locaties en is actief voor 4.500 cliënten.

  Statutaire naam: 
  Stichting HVO-Querido
  Kamer van Koophandel: 
  34148173 - 000008942234
  Rechtsvorm: 
  Stichting
  Delen: 
  Kloppen de gegevens niet (meer)?
  Geef een wijziging door.
  Kloppen de gegevens niet (meer)?
  Geef een wijziging door.