|  | 

Ambulant verpleegkundig team

Het Ambulant Verpleegkunig Team is een team van gecertificeerde verpleegkundigen dat zich bezig houdt met ( hoog) complexe verpleegtechnische handelingen die minder vaak voorkomen. Doel is om de bekwaamheid en bevoegdheid voor deze gespecialiseerde verpleegkundige handelingen in de thuiszorg en woonzorgcentra te garanderen.

Het AVT werkt in opdracht van eerste lijns verwijzers, medisch specialisten, thuiszorgorganisaties en woonzorgcentra.

Onze verpleegkundigen kunnen het complete pakket van verpleegkundige zorg leveren. Het team is creatief ingesteld en werkt oplossingsgericht. Door kennis en vaardigheden wordt de client optimaal geinformeerd en voorzien van de juiste verpleegkundige zorg.

De gespecialiseerde verpleegkundigen kunnen worden ingeschakeld voor onder meer:

 • Subcutane pijnbestrijding en palliatieve sedatie m.b.v. een klein draagbaar pompje.
 • Diverse infuustherapieën: inbrengen en verzorgen van perifere infusen ( antibiotica, medicatie en /of vocht via het infuus).
 • Aansluiten en verzorgen centraal veneuze catheter. ( bijvoorbeeld parenterale voeding toedienen).
 • Inbrengen maagsondes.
 • Wisselen PEG sonde en MIC key button.
 • Wisselen suprapubis katheter.
 • Thuisbeademing
 • Door apparatuur begeleide wondbehandeling ( VAC therapie: wondbehandeling met vacuumpomp)
 • Verzorgen van diverse drains( galdrain, nierdrain, wonddrain etc)

  Direct naar Ambulant verpleegkundig team

  Aanvullende informatie

  Dekkingsgebied(en)
  De Wolden, Meppel, Westerveld
  Soorten hulp
  Behandeling (paramedisch, gericht op herstel)
  Spoedhulp mogelijkheid
  Nee

  CarePool Thuiszorg

  De kernacitviteit van CarePool Thuiszorg bestaat uit het leveren van alle vormen van thuiszorg voor alle doelgroepen, zowel op grond van de AWBZ als vanuit de WMO. CarePool levert zorg in de gemeente Westerveld, de Wolden en Meppel.

  CarePool Thuiszorg is creatief ingesteld en werkt oplossingsgericht. Zij ziet samenwerking met andere partijen als een toegevoegde waarde. CarePool wil het complete pakket van zorg thuis door vaste en kleine teams van professionele medewerkers bij de cliënt laten verrichten, waardoor clienten altijd de vertrouwde gezichten zien. De zorg is optimaal afgestemd op de wensen van de client en is kwalitatief hoogwaardig. De zorg wordt geboden in samenhang met ketenpartners zoals ziekenhuizen, verpleeghuizen en andere verwijzers. CarePool thuiszorg heeft een actieve, stimulerende rol in zorgnetwerken in de regio's op de plaatsen waar inbreng van de aanwezige kennis en ervaring meerwaarde heeft. Wij bieden een stimulerende werkomgeving waar de medewerkers trots op zijn. Wij zijn een betrouwbare en loyale partner.

  Visie:

  •  
  • zorg op maat
  • klantvriendelijk
  • verantwoorde zorg
  • respect voor elkaar
  • goed werkgeverschap
  • ruimte voor medezeggenschap
  • gezonde bedrijfsvoering
  • passend toezicht

  Delen: 
  Kloppen de gegevens niet (meer)?
  Geef een wijziging door.
  Kloppen de gegevens niet (meer)?
  Geef een wijziging door.