|  | 

Personenalarmering ConnectZorg

ConnectZorg biedt met de dienst Personenalarmering een veilig gevoel aan (uw) cliënten die graag zo lang mogelijk zelfstandig thuis willen blijven wonen. Met een druk op de knop altijd contact met een zorgprofessional, zodat in geval van nood de juiste opvolging ingeschakeld wordt.

Indien u zich als particulier wilt aanmelden voor personenalarmering kan dat uiteraard ook.
De personenalarmering verloopt dan via ons Whitelabel.

  Direct naar Personenalarmering ConnectZorg

  Aanvullende informatie

  Dekkingsgebied(en)
  Nederland
  Prijs is incl. alarmcentrale
  Nee
  Kwaliteitslabels
  • WDTM

   Brancheorganisatie WDTM is de Nederlandse brancheorganisatie op het gebied van zorgtechnologie en -innovatie voor de Care. WDTM heeft een paar ketenkeurmerken ontwikkeld: het WDTM Ketenkeurmerk Personenalarmering en het WDTM Ketenkeurmerk Toegang tot Zorgwoningen. De audits worden uitgevoerd door Kiwa. De doelstelling van de WDTM keurmerken is de kwaliteit van de dienstverlening en de kwaliteit van de samenwerking tussen de betrokken (zorg)organisaties te borgen in het belang van cliënten en patiënten. Om het WDTM Ketenkeurmerk Personenalarmering te verkrijgen, moet de werkwijze van de organisaties aan bepaalde eisen voldoen. Hierbij kunt u denken aan de procedures bij het installeren van de apparatuur, de bemensing van de alarmcentrale en de procedures bij alarmafhandeling. Om voor vergoeding van Personenalarmering in aanmerking te komen, stellen de meeste ziektekostenverzekeraars het WDTM Ketenkeurmerk verplicht.

  ConnectZorg BV

  Onze professionals kennen de zorg en weten wat in de samenwerking tussen organisaties en hun cliënten belangrijk is. Onze medewerkers zorgen voor opvolging naar passende hulp zodat uw cliënten een gevoel van veiligheid en rust ervaren.

  Uniek is dat wij veel kennis hebben van de zorgprocessen en in staat zijn om een naadloze aansluiting te realiseren met de zorg- en werkprocessen van onze klant. Wij werken met hart en ziel aan het realiseren van een hoge klanttevredenheid van onze klant en hun cliënten.

  Onze producten en diensten maken zorgprocessen efficiënter. Wij werken graag mee aan innovaties bij en met de klant. Samen met onze klant ontwikkelen wij nieuwe ondersteunende dienstverlening, gericht op de zorgverlening van de toekomst. Denk aan e-health, infrastructuur en nieuwe samenwerkingsverbanden.

  Klantgericht, zakelijk en efficiënt, dat is waar wij voor staan.

  Delen: 
  Kloppen de gegevens niet (meer)?
  Geef een wijziging door.
  Kloppen de gegevens niet (meer)?
  Geef een wijziging door.