Alleszelf.nl ALLESZELF.NL
 |  | 

Personen Alarmering

Steeds meer mensen voelen zich niet altijd meer veilig en vertrouwd in hun eigen huis. Toch willen ze graag thuis blijven wonen. Misschien herkent u dat gevoel. U bent bang om te vallen of om u onverwacht niet goed te voelen. Ook kunt u bang zijn voor ongewenste bezoekers of voor brand. Het is dan een veilige gedachte dat u snel iemand kunt bereiken.

Voelt u zich onveilig door medische of persoonlijke omstandigheden? Wellicht is personenalarmering dan iets voor u. Het basispakket bestaat uit een alarmapparaat en een draagbare zender die u kunt dragen met het bijgeleverde halskoordje, clipje of polsband. Met de draagbare zender kunt u met een druk op de knop hulp inroepen. Er gaat dan automatisch een alarm naar de centrale.

Voor meer vragen of aanmelden kunt u contact opnemen met De Wijkzorg.

  Direct naar Personen Alarmering

  Aanvullende informatie

  Dekkingsgebied(en)
  Meppel
  Prijs is incl. alarmcentrale
  Nee

  De Wijkzorg Meppel

  De Wijkzorg Meppel is een unieke samenwerking tussen Huisartsenpraktijk Spectrum en  Beter Thuis Wonen Thuiszorg. De Wijkzorg Meppel levert thuiszorg aan de inwoners van Meppel.

  Met De Wijkzorg Meppel ontstaat er een organisatie waarbij voor zowel de gezondheidszorg als de thuiszorg, Huisartsenpraktijk Spectrum het aanspreekpunt is. Voor raadpleging en verslaglegging zal voor de cliënten die bij Huisartsenpraktijk Spectrum zijn ingeschreven gebruik worden gemaakt van één cliëntendossier. In een tijd van bezuinigingen moet de aandacht gericht zijn op behoud en verbetering van kwaliteit. Wij spelen met De Wijkzorg Meppel in op deze en andere veranderingen die ons in de zorg te wachten staan.

  Onze werkwijze kenmerkt zich door vanuit de vraag van de cliënt te werken en alle functies in  eigen huis te hebben. Alle zorgprofessionals werken vanuit één gebouw, met één telefoonnummer, één patiëntendossier, één mailadres, één balie en één website. Nu zich, ook in Meppel, steeds meer partijen bezig houden met het aanbieden van zorg is er behoefte aan stabiliteit, continuïteit en herkenbaarheid. Door deze samenwerking en het werken in kleine teams beperken we de hoeveelheid zorgprofessionals die bij de zorg voor een cliënt betrokken wordt. Hierdoor weten wij sneller en beter waar behoefte aan is en kunnen we nog nauwkeuriger de juiste zorg en ondersteuning indiceren en inzetten.

  Delen: 
  Kloppen de gegevens niet (meer)?
  Geef een wijziging door.
  Kloppen de gegevens niet (meer)?
  Geef een wijziging door.