Alleszelf.nl ALLESZELF.NL
 |  | 

Vriendschappelijk Huisbezoek Leeuwarden

Voor alleenstaande ouderen van 65 jaar en ouder die nog zelfstandig wonen en in een sociaal isolement (dreigen te) raken. De vrijwilliger komt eens in de twee weken bij de aanvrager thuis, biedt een luisterend oor, heeft persoonlijke aandacht en bouwt een van mens-tot-mens contact op.

  Direct naar Vriendschappelijk Huisbezoek Leeuwarden

  Aanvullende informatie

  Dekkingsgebied(en)
  Grou, Leeuwarden, Leeuwarderadeel
  Ontmoetingsvarianten
  Buddyhulp
  Ontmoetingsfrequentie
  Structureel
  Voorwaarden

  Zie de site.

  Humanitas Leeuwarden e.o.

  De vereniging Humanitas is een landelijke vrijwilligersorganisatie. Onze vrijwilligers helpen mensen om op eigen kracht iets aan hun situatie te veranderen.

  Humanitas is een vereniging die als doel heeft mensen te helpen die het (even) niet alleen kunnen redden. Vanuit gelijkwaardigheid, wederkerigheid en respect van mens tot mens, ongeacht leeftijd, geslacht, geloofsovertuiging, kleur of achtergrond, komen wij op voor iedereen die een steuntje in de rug kan gebruiken.

  Onze hulp is gratis en altijd in de buurt; Onze afdeling is een van de ruim tachtig afdelingen door het hele land. En we zijn er voor iedereen, ongeacht leeftijd, achtergrond of levensovertuiging. Eén ding is voor ons het allerbelangrijkst. Dat onze deelnemers kunnen zeggen: 'Dankzij het contact met een Humanitas-vrijwilliger kan ik mijn leven weer zelf oppakken.

  € 0,00
  per keer
  Delen: 
  Kloppen de gegevens niet (meer)?
  Geef een wijziging door.
  Kloppen de gegevens niet (meer)?
  Geef een wijziging door.