|  | 

Stichting Hulpdienst Capelle: Telefooncirkel

Stichting Hulpdienst Capelle: TelefooncirkelTelefooncirkels zijn bestemd voor alleenstaande zelfstandig wonende ouderen. Doelstelling is aan deze senioren een stukje veiligheid te bieden en een mogelijk sociaal isolement te voorkomen. Elke zes weken koffieochtend!

Telefooncirkels zijn bestemd voor alleenstaande zelfstandig wonende ouderen. Doelstelling is aan deze senioren een stukje veiligheid te bieden en een mogelijk sociaal isolement te voorkomen.

Hoe gaat het in zijn werk?
Een telefooncirkel bestaat uit maximaal 6 deelnemers die volgens een vast patroon elkaar tussen 08.30 en 08.45 uur bellen waardoor kan worden vastgesteld af alles in orde is en om even een praatje te maken. Wordt bij een deelnemer de telefoon niet opgenomen, dan wordt met de vrijwilliger van de telefooncirkel contact opgenomen. Deze vrijwilliger onderneemt dan verdere actie.

Een maal per zes weken kunt u deelnemen aan een koffieochtend zodat u in contact kunt komen met de andere deelnemers en vrijwilligers. Voor deze koffieochtenden wordt gratis vervoer beschikbaar gesteld. Informatie en aanmelding kan telefonisch.

  • Aan huis
  • Voor langere tijd
  • Meer veiligheid
Direct naar Stichting Hulpdienst Capelle: Telefooncirkel
ontmoeting Stichting Hulpdienst Capelle: Telefooncirkel

Aanvullende informatie

Dekkingsgebied(en)
Capelle aan Den IJssel
Ontmoetingsvarianten
Ontmoeting tijdens inloop-, koffie- en/of soosactiviteiten, Telefooncirkel
Ontmoetingsfrequentie
Structureel
Voorwaarden

De coördinator van de telefooncirkel bekijkt op basis van een persoonlijk gesprek of u in aanmerking komt voor deelname. Voor deelname zijn twee sleuteladressen nodig. Van deze voorwaarde kan niet worden afgeweken. Daarnaast moet men 50 jaar of ouder zijn.

Stichting Hulpdienst Capelle

De Stichting Hulpdienst Capelle is er voor iedere 50 plusser woonachtig in Capelle aan den IJssel. De dienst bestaat volledig uit vrijwilligers. Telefonisch bereikbaar van maandag tot en met zaterdag van 09.00 tot 17.00 uur.

Delen: 
Kloppen de gegevens niet (meer)?
Geef een wijziging door.
Kloppen de gegevens niet (meer)?
Geef een wijziging door.