Alleszelf.nl ALLESZELF.NL
 |  | 

Ontmoetingscentrum De Bilt

In onze ontmoetingscentrum bieden wij dagactiviteiten, ondersteuning en begeleiding aan mensen met beginnende geheugenproblemen, vergeetachtigheid en dementie die zelfstandig thuis wonen. Ook geven wij hier voorlichting en advies aan partners, familie en mantelzorgers.

Het gevarieerd (activiteiten)programma kan bestaan uit het bijwonen van een lezing, jeu de boules, sjoelen, geheugenspelletjes, koken, muziek, bewegen, schilderen, etc.

Het ontmoetingscentrum is laagdrempelig, partner & familieleden, wijk- en buurtbewoners zijn van harte welkom mee te doen met activiteiten of langs te komen en binnen te lopen voor een kopje koffie. De deur zit bij ons niet op slot.

Elke maand wordt in het ontmoetingscentrum een activiteitenprogramma opgesteld. Deelname aan het programma wordt aangemoedigd, maar is niet verplicht. Met iedere deelnemer kijken of zoeken we samen naar zijn of haar persoonlijke interesses en mogelijkheden.

King Arthur Groep heeft ontmoetingscentra in Amersfoort, Soest, Soesterberg, Hilversum, De Bilt en Utrecht.

  Direct naar Ontmoetingscentrum De Bilt

  Aanvullende informatie

  Dekkingsgebied(en)
  De Bilt
  Ontmoetingsvarianten
  Ontmoeting tijdens inloop-, koffie- en/of soosactiviteiten
  Ontmoetingsfrequentie
  Structureel
  Voorwaarden

  U kunt deelnemen indien u beschikt over een Wmo beschikking, King Arthur Groep kan u bij de aanvraag behulpzaam zijn. Ook zonder beschikking bent u van harte welkom, u betaalt dan particulier.

  King Arthur Groep

  King Arthur Groep is een combinatie van Huis van de Ronde Tafel BV en Stichting KAG Zorg. Deze onderdelen werken nauw samen:
   
  Huis van de Ronde Tafel BV
  voert zorg in de vorm van dagactiviteiten, individuele begeleiding en persoonlijke verzorging. Deze vormen van zorg vallen respectievelijk onder de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO) en de ZvW.
  Wijkverpleging valt onder de Zorgverzekeringswet (ZvW). 
  De 24-uurszorg die wordt geboden in onze kleinschalige woonzorgvoorziening valt onder de Wet langdurige zorg (Wlz).
  Stichting KAG Zorg is een stichting met een Raad van Toezicht en Raad van Bestuur.

  KAG Zorg 
  besteedt de zorg uit aan het Huis van de Ronde Tafel BV, bewaakt de kwaliteit van de zorg en zorgt voor de verantwoording en transparantie van de besteding van overheidsgelden. Aan de organisatie is een raad van toezicht en een begeleidingscommissie verbonden van mensen met kennis van dementie.

  Statutaire naam: 
  King Arthur Groep B.V.
  Kamer van Koophandel: 
  32160635 - 17506565
  Rechtsvorm: 
  BV
  Delen: 
  Kloppen de gegevens niet (meer)?
  Geef een wijziging door.
  Kloppen de gegevens niet (meer)?
  Geef een wijziging door.