|  | 

Miess.nl voor activiteiten met iemand samen

Miess.nl is het platform waar u iemand kunt vinden voor diverse activiteiten waar u behoefte aan heeft om zo langer zelfstandig te kunnen blijven wonen maar ook om met de maatschappij mee te doen. Met Miess.nl kunt u uw eigen sociaal zorgnetwerk op bouwen en uw sociale zelfredzaamheid te bevorderen.

Vanuit de WMO moet u eerst zaken in hun eigen omgeving proberen te regelen. Maar als oudere, met al een kleiner sociaal leven, is dat best moeilijk. Miess.nl wilt u daar juist bij helpen en u in staat stellen uw eigen kringetje op te bouwen.

  Direct naar Miess.nl voor activiteiten met iemand samen

  Aanvullende informatie

  Dekkingsgebied(en)
  Nederland
  Ontmoetingsvarianten
  Digitaal forum
  Ontmoetingsfrequentie
  Structureel
  Voorwaarden

  Het zoeken naar en bekijken van de profielen is gratis. Het opvragen van de contactgegevens kost € 5 of minder, afhankelijk van het Tegoed dat u heeft gekozen.

  Miess

  Miess.nl is een aanvulling op bestaande instanties en initiatieven. De gemeenten krijgen een steeds grotere rol in het goed invullen van hun verantwoordelijkheid dat iedere burger in staat moet worden gesteld mee te blijven doen in de maatschappij. Miess.nl draait nu een maand en het blijkt dat we in staat zijn om mensen te bereiken die de bestaande instanties en initiatieven niet bereiken. Miess.nl bereikt jonge ouderen die niet bij de gemeente aankloppen maar zich wel eenzaam voelen. De site bereikt ook kinderen van ouders die de zorg voor hun ouders willen delen. Ook aan de aanbiedende kant bereikt Miess.nl nieuwe vrijwilligers van 35 jaar of ouder.

  Zelf regie kunnen nemen over de informele zorg en aandacht die je wilt, wordt nu mogelijk gemaakt met Miess.nl. Een initiatief waarmee aan het nieuwe woord burgerkracht invulling kan worden gegeven.

  Delen: 
  Kloppen de gegevens niet (meer)?
  Geef een wijziging door.
  Kloppen de gegevens niet (meer)?
  Geef een wijziging door.