Alleszelf.nl ALLESZELF.NL
 |  | 

De Breenhorn: Diverse wijkactiviteiten Sorghvliet

In De Breehorn worden veel gezellige activiteiten georganiseerd. Bewegen, spelletjes of lezingen, bijvoorbeeld. Soms worden ook uitstapjes ondernomen. De Breehorn is het multifunctionele centrum van de wijk Sorghvliet. Er vinden daarom ook diverse wijkactiviteiten plaats. Zoals de jaarlijkse Volkszang op Valentijnsdag.

  Direct naar De Breenhorn: Diverse wijkactiviteiten Sorghvliet

  Aanvullende informatie

  Dekkingsgebied(en)
  Veendam
  Ontmoetingsvarianten
  Activiteit buitenshuis, Ontmoeting tijdens inloop-, koffie- en/of soosactiviteiten
  Ontmoetingsfrequentie
  Incidenteel

  Zorggroep Meander Thuiszorg

  Thuis in Oost-Groningen
  We zijn expert op het gebied van wonen, zorg, behandeling en revalidatie. Leefplezier en eigen regie staan voorop bij alle zorg en ondersteuning aan ouderen.

  Delen: 
  Kloppen de gegevens niet (meer)?
  Geef een wijziging door.
  Kloppen de gegevens niet (meer)?
  Geef een wijziging door.