Alleszelf.nl ALLESZELF.NL
 |  | 

Activiteiten voor senioren

Diverse activiteiten, ook voor ontmoeting

Zie de site voor meer informatie over onderstaande activiteiten in Heemskerk:

 • Aerobics-Bodyshape
 • Alleen is ook maar alleen
 • Autisme Deelgenotengroep
 • Biljarten
 • Buurtkoffie Hart van Heemskerk
 • Creatief Handwerken
 • Conversatie Nederlands
 • Countryline dansen
 • Dansen
 • DigiTAAL Lokaal
 • Fietsen
 • Fietsvierdaagse
 • Hulp bij lezen en schrijven
 • Indonesisch Koken
 • Kegelen
 • Kienen
 • Klaverjassen
 • Koken voor de buurt
 • Leeskring
 • Meer Bewegen voor Ouderen MBvO
 • NAH café
 • Pilatus
 • Recreatiemiddag
 • Repair Café
 • Rommelmarkt
 • Salon Schuilhoek & Salon El Amal
 • Spelletjesmiddag
 • Taalondersteuning - Taalcafé - Taalcarrousel - Taalspreekuur
 • Tekenen & schilderen
 • Wandelen
 • Wereldmannen
 • Yoga
 • Zondagmiddagpodium

  Direct naar Activiteiten voor senioren

  Aanvullende informatie

  Dekkingsgebied(en)
  Heemskerk
  Ontmoetingsvarianten
  Activiteit buitenshuis, Ontmoeting tijdens inloop-, koffie- en/of soosactiviteiten
  Ontmoetingsfrequentie
  Structureel

  Welschap Welzijn

  Welschap Welzijn is mede-uitvoerder van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning. Die is erop gericht dat mensen mee doen en mee kunnen doen in de samenleving. Ook degenen met persoonlijke beperkingen of beperkingen door inkomen, sociale en culturele achtergrond. Welschap wil een steuntje in de rug zijn, met iemand mee lopen, maar niet langer dan nodig.Onze sociaal werkers zijn vaak in de buurt te vinden en door hun blauwe kleding herkenbaar en aanspreekbaar. Zij stimuleren, ondersteunen en faciliteren bewoners bij participatie en leefbaarheid; door uit te gaan van de mogelijkheden en talenten van de mensen zelf. Zij hebben oog voor de leefsituatie van bewoners en voor de vormen van uitsluiting en beperkingen, waarmee zij te maken hebben.

  Buurtcentra
  Samen met vrijwilligers maken wij ontmoeting mogelijk. In onze buurtcentra kunnen alle leeftijden terecht om bij elkaar te komen en samen activiteiten te organiseren. Wij bieden daarbij informatie, advies en ondersteuning. Ook voor een kopje koffie/thee of de krant lezen is iedereen welkom. In de buurtcentra is ook ruimte te huur voor bijeenkomsten, cursussen en lezingen.

  Samenwerking
  Wij werken samen met een groot aantal lokale en regionale organisaties. Zo kunnen wij snel inspelen op initiatieven en ontwikkelingen in de buurt.Raad van Bestuur en Raad van Toezicht

  Delen: 
  Kloppen de gegevens niet (meer)?
  Geef een wijziging door.
  Kloppen de gegevens niet (meer)?
  Geef een wijziging door.