|  | 

Modern Nabuurschap voor kleine klussen

Zo lang mogelijk actief en gezond blijven. Zo lang mogelijk veilig thuis wonen. Buurtgenoten leren kennen. Dat is de bedoeling van Stadsdorp Zuid. Leden kunnen gebruik maken van het netwerk van de vereniging. Dat biedt uitwisseling van diensten, bemiddeling voor hulp, onderlinge hulp en veel sociale en culturele activiteiten. Woont u in de Apollobuurt, de Prinses Irenebuurt of aan de Zuidas en is uw interesse gewekt? Dan is Stadsdorp Zuid misschien ook iets voor u.

  Direct naar Modern Nabuurschap voor kleine klussen

  Aanvullende informatie

  Dekkingsgebied(en)
  Amsterdam-Zuid, Oud-Zuid
  Spoedhulp mogelijkheid
  Nee
  Voorwaarden

  Lidmaatschap is vereist. Aanmmedlen kan via het formulier op de site. U krijgt dan via de E-mail automatisch een bevestiging en ontvangt een tweede E-mail met alle informatie, ditmaal afkomstig van onze Coördinator StadsdorpZuid: Anneke Huygen. Ondervindt u problemen bel ons dan!

  Contributie
  Het tarief voor alleenstaanden is € 7,50 per maand (€ 90,- per jaar ) en voor twee samenwonenden € 11,25 per maand ( € 135,- per jaar ). Wij innen de contributie per kwartaal.

  StadsdorpZuid Coöperatief U.A.

  Modern Nabuurschap, Kringen en Evenementen
  Voor het gewenste onderling contact hebben we Kringen, organiseren we Evenementen (TheeLezingen, ZomerBorrels, Excursies e.d.) en kennen we 13 BinnenBuurten met gemiddeld ca 35 leden die dicht bij elkaar wonen. In die laatste organiseren leden eigen activiteiten en helpen elkaar een handje waar nodig, dit noemen we Modern Nabuurschap. Op het ledengedeelte van de website en in de nieuwsberichten vinden de leden uitgebreide informatie.

  Binnen ons StadsdorpZuid zijn zogenaamde Kringen actief. Zij tellen veel enthousiaste leden. Zo gaat de FilmKring elke maand naar de film; de UitEtenKringnaar een gezellig restaurant; de BridgeKring speelt elke  vrijdag; de WandelKring wandelt regelmatig op zondag; de LeesKring bespreekt elke drie maanden een boek; de ToneelKring heeft een aantrekkelijk programma. De KoffieKring is om de 14 dagen te vinden in Brasserie Brooks, de FietsKring trapt er lustig op los en de MilieuKring, de SocratischGesprek- en de FilosofieKring diepen thema’s uit. De TuinKring wandelt naar en bewondert bijzondere Tuinen in onze buurt en in de stad.

  Speciale services voor onze leden
  Daarnaast kent ons Stadsdorp Werkgroepen, die zich bezighouden met actuele zaken en initiatieven rond Zorg, Wonen, Klussen in huis en Lekker en Gezond Eten. De Werkgroepen inventariseren vraag en aanbod op deze terreinen en waar men recht op heeft. Zij selecteren vakmensen, die betrouwbaar zijn en goed werk leveren tegen scherpe prijzen. Onze Werkgroep Zorg geeft heel veel informatie en onze Zorgsupporter helpt leden hun weg te vinden in de zorg die bij hun persoonlijke situatie past. Daarom is er voor leden een afgeschermd gedeelte met heel veel kwalitatieve informatie en de weg naar ondersteuning. Als u lid wordt krijgt u toegang en is na het inloggen het ledenmenu zichtbaar. Alles is ook – als u lid bent – via onze vaste coördinator op te vragen.

  Voor en door leden
  In de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering (ALV) en de zogenaamde Dorpspleinbijeenkomsten kunnen leden hun inbreng leveren in het beleid. De communicatiecommissie zorgt regelmatig voor Nieuwsberichten, wetenswaardigheden en de ‘evenementen-kalender’. Leden krijgen daarnaast via e-mailuitnodigingen voor activiteiten en evenementen thuisgestuurd. Eveneens vindt er interactieve informatie-uitwisseling plaats op onze website. Naast veel informatie vindt u daar ook Vraag en Aanbod speciaal voor leden. Geen e-mail? Wij zorgen ook nog voor papieren versies die worden thuis bezorgd.

  In het Digitaal Trefpunt (in de Brahmshof op de hoek van de Beethovenstraat en de Brahmsstraat) houden enkele leden van StadsdorpZuid elke vrijdag  van 11 tot 15 uur een inloopmiddag voor de gehele buurt. Gratis advies en hulp bij al uw digitale vragen. Ook worden er voor leden regelmatig workshops gegeven die gericht zijn op het digitaal fit worden en blijven.

  Kamer van Koophandel: 
  34388797
  Delen: 
  Kloppen de gegevens niet (meer)?
  Geef een wijziging door.
  Kloppen de gegevens niet (meer)?
  Geef een wijziging door.