|  | 

Effe doen

Hulp nodig bij karweitjes, maar geen klusser binnen handbereik? Vraag de Hulpdienst / Klussendienst. Want sommige reparaties stel je beter niet uit.

Denk bijvoorbeeld aan gras maaien, snoeien, een lamp ophangen, een kraan of stopcontact repareren, de tv instellen, een stekker of batterijen vervangen of een kapstok ophangen.
In sommige gemeenten betaal je alleen de kosten van het materiaal dat nodig is voor de klus. In andere betaal je een klein bedrag voor de klus.

  Direct naar Effe doen

  Aanvullende informatie

  Dekkingsgebied(en)
  Alde Leie, Baard, Bears, Britsum, Broeksterwald, Buren, Eagum, Earnewald, Easterlittens, Feinsum, Friens, Goutum, Hempens, Hijlaard, Hijum, Huns, Jellum, Jelsum, Jorwert, Koarnjum, Leeuwarden, Lekkum, Leons, Mantgum, Miedum, Munein, Nes, Raerd, Reduzum, Sibrandahus, Snakkerburen, Stiens, Suwald, Swichum, Teerns, Waaxens, Walterswald, Wanswert, Warstiens, Weidum, Wergea, Wirdum, Wytgaard
  Type klus
  Reparaties, Onderhoud, Tuinonderhoud
  Spoedhulp mogelijkheid
  Nee
  Voorwaarden

  Het gaat om klussen die maximaal een halve dag duren en eenmalig van aard zijn.

  Humanitas Leeuwarden e.o.

  De vereniging Humanitas is een landelijke vrijwilligersorganisatie. Onze vrijwilligers helpen mensen om op eigen kracht iets aan hun situatie te veranderen.

  Humanitas is een vereniging die als doel heeft mensen te helpen die het (even) niet alleen kunnen redden. Vanuit gelijkwaardigheid, wederkerigheid en respect van mens tot mens, ongeacht leeftijd, geslacht, geloofsovertuiging, kleur of achtergrond, komen wij op voor iedereen die een steuntje in de rug kan gebruiken.

  Onze hulp is gratis en altijd in de buurt; Onze afdeling is een van de ruim tachtig afdelingen door het hele land. En we zijn er voor iedereen, ongeacht leeftijd, achtergrond of levensovertuiging. Eén ding is voor ons het allerbelangrijkst. Dat onze deelnemers kunnen zeggen: 'Dankzij het contact met een Humanitas-vrijwilliger kan ik mijn leven weer zelf oppakken.

  Delen: 
  Kloppen de gegevens niet (meer)?
  Geef een wijziging door.
  Kloppen de gegevens niet (meer)?
  Geef een wijziging door.