|  | 

Wmo-loket gemeente Vlaardingen

Gemeentelijk wmo-loket

  Direct naar Wmo-loket gemeente Vlaardingen

  Aanvullende informatie

  Dekkingsgebied(en)
  Vlaardingen
  Kenmerken
  Geven van algemene informatie en advies, Algemeen verkennen van behoefte aan zorg en ondersteuning, Uitdiepen van individuele hulpvraag, Geven van persoonlijk advies, Regelen van voorzieningen, hulp en ondersteuning, Verwijzen naar voorzieningen, hulp en ondersteuning, Overleg met en coördinatie van andere hulpverleners
  Specialisaties
  Wet- en regelgeving
  Kanalen
  Aan loket/op eigen locatie
  Wie levert de informatie of het advies?
  Een professional
  Betaling
  Geen/gratis

  ROGplus

  ROGplus voert namens de Nieuwe Waterweg gemeenten Maassluis, Vlaardingen en Schiedam (MVS) de ‘wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo)’ uit.

  ROGplus is in 1994 opgericht door de drie gemeenten om de toenmalige ‘ wet voorziening gehandicapten (WVG)’  uit te voeren. De oorspronkelijke naam was: Regionale Organisatie Gehandicaptenvoorzieningen (R.O.G). Met de uitbreiding /wijziging van taken is tijdens de invoering van de Wmo in 2006 gekozen voor de huidige naam: ROGplus. De organisatie is ondergebracht in een Gemeenschappelijke Regeling en stichting. Het bestuur van de gemeenschappelijke regeling wordt gevormd door de drie wethouders van MVS die maatschappelijke ondersteuning in hun portefeuille hebben.

  ROGplus biedt professionele ondersteuning aan inwoners van de drie gemeenten die chronisch ziek zijn of een lichamelijke / psychische beperking hebben. Het uitgangspunt is dat mensen zo lang mogelijk zelfstandig thuis wonen. Als dit door problemen niet meer goed lukt, bekijken we zorgvuldig wat iemand nog wel kan en welke hulp uit de directe omgeving van de cliënt uitkomst kan bieden. Pas na dit onderzoek schakelen we zo nodig aanvullende ondersteuning in. Deze hulp kan een algemene-of maatwerkvoorziening zijn zoals bijvoorbeeld verstrekking van een rolstoel, scootmobiel of aanpassing van de woning.

  Delen: 
  Kloppen de gegevens niet (meer)?
  Geef een wijziging door.
  Kloppen de gegevens niet (meer)?
  Geef een wijziging door.