|  | 

Wmo-loket gemeente Lansingerland

Wmo-loket gemeente LansingerlandGemeentelijk Wmo-loket. De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) gaat uit van eigen kracht en de eigen verantwoordelijkheid. De Wmo zorgt er voor dat iedereen mee kan doen met de samenleving en dat iedereen zo lang mogelijk zelfstandig kan blijven functioneren, wonen en participeren. De gemeente is verantwoordelijk voor de uitvoering van de Wmo.

Ervaart u belemmeringen bij het meedoen in de samenleving? De consulent van de gemeente of van Welzijn Lansingerland of Kwadraad of Mee zoekt samen met u naar een oplossing voor de belemmeringen die u ervaart. Bij het zoeken naar een oplossing gaan we uit van wat u zelf nog kunt of wat u met behulp van uw omgeving nog kunt: eigen verantwoordelijkheid en eigen kracht. U kunt niet meer direct een voorziening voor de Wmo aanvragen.

Informatie
Samen met de consulent wordt eerst gekeken wat u zelf, uw huisgenoten en uw omgeving aan uw situatie kunnen doen. Vervolgens zoekt de consulent samen met u naar mogelijkheden in de algemene voorzieningen, bijvoorbeeld een maaltijdvoorziening of boodschappendienst. Pas in de laatste plaats kijkt de consulent of een individuele voorziening kan bijdragen aan uw zelfstandigheid. Voorbeelden van een individuele voorziening zijn een rolstoel of scootmobiel, hulp bij het huishouden, een aanpassing van uw woning, begeleiding of een vervoersvoorziening.

Aanvragen
Heeft u als oudere (67+) hulp of ondersteuning nodig? U kunt terecht bij Welzijn Lansingerland of bij de consulenten van de gemeente. Zij beantwoorden uw vraag direct of maken met u een afspraak voor een uitgebreider gesprek voor het opstellen van een ondersteuningsplan. Zie de site van de gemeente.

  • Wmo
  • Voorzieningen
  • Wijzigingen
Direct naar Wmo-loket gemeente Lansingerland

Aanvullende informatie

Dekkingsgebied(en)
Lansingerland
Kenmerken
Geven van algemene informatie en advies, Algemeen verkennen van behoefte aan zorg en ondersteuning, Uitdiepen van individuele hulpvraag, Geven van persoonlijk advies, Regelen van voorzieningen, hulp en ondersteuning, Verwijzen naar voorzieningen, hulp en ondersteuning, Overleg met en coördinatie van andere hulpverleners
Specialisaties
Wet- en regelgeving
Kanalen
Aan loket/op eigen locatie
Wie levert de informatie of het advies?
Een professional
Betaling
Geen/gratis
Voorwaarden

Deze dienst is bestemd voor inwoners van gemeente Lansingerland. 

Gemeente Lansingerland

Afdeling Economische en Maatschappelijke Ontwikkeling

Delen: 
Kloppen de gegevens niet (meer)?
Geef een wijziging door.
Kloppen de gegevens niet (meer)?
Geef een wijziging door.