|  | 

Voorlichting, lotgenotencontact en kennisuitwisseling

Voorlichting, lotgenotencontact en kennisuitwisselingGerichte informatieverstrekking aan oudere migranten om daarmee hun zelfredzaamheid en integratie in de samenleving te vergroten. Met informatie, advies en ondersteuning geven we vorm en inhoud aan de belangenbehartiging en het bevorderen van het welzijn van oudere migranten. Het NOOM bevordert integratie en maatschappelijke participatie van oudere migranten door het verstevigen van onderling contact via themabijeenkomsten.

  • Zelfredzaamheid
  • Integratie
  • Ondersteuning
Direct naar Voorlichting, lotgenotencontact en kennisuitwisseling

Aanvullende informatie

Dekkingsgebied(en)
Nederland
Kenmerken
Geven van algemene informatie en advies
Specialisaties
Wet- en regelgeving
Kanalen
Aan loket/op eigen locatie, Per e-mail
Wie levert de informatie of het advies?
Een professional, Een vrijwilliger

Netwerk van Organisaties van Oudere Migranten (NOOM)

Het Netwerk van Organisaties van Oudere Migranten (NOOM) is opgericht met het doel om alle allochtone ouderen te representeren, zodat een sterke landelijke belangenbehartiging ontstaat. Daarnaast werkt het NOOM aan verbetering van het welzijn van de oudere migranten in brede zin.

Van de migranten die in Nederland wonen, waren er in 2005 ruim 210.000 55-plus. In 2015, zal dit aantal gegroeid zijn tot 360.000 personen. Deze groep ouderen is zeer divers en verkeert voor een belangrijk deel nog in een emancipatiefase. Om deze groeiende groep uit hun eigen kring te halen en midden in de maatschappij te zetten, is het belangrijk dat ze ten volle meedoet aan alles wat de samenleving te bieden heeft. Daarvoor is het goed om de rijkdom aan kennis en expertise van de oudere migranten samen te brengen.

De missie van het NOOM is:

  • Het bundelen en behartigen van gemeenschappelijke belangen van alle oudere migranten én
  • Het bevorderen van het welzijn van oudere migranten.
Wij realiseren deze missie door:
  • Pleitbezorging en belangenbehartiging
  • Voorlichting
  • Lotgenotencontact
  • Uitwisseling van kennis, expertise en good practices.

Kamer van Koophandel: 
30225596
Rechtsvorm: 
Vereniging
Delen: 
Kloppen de gegevens niet (meer)?
Geef een wijziging door.
Kloppen de gegevens niet (meer)?
Geef een wijziging door.