|  | 

Sociale Wijkteams Arnhem: Steun en advies

Bij de wijkteams in Arnhem kan iedereen terecht voor ondersteuning en advies. Dichtbij, gewoon in de wijk. We denken graag met u mee. Er zijn wijkteams voor Noord-West | Noord-Oost | Presikhaaf |
Centrum, Spijkerkwartier, Arnhemse Broek | Malburgen | Rijkerswoerd, Kronenburg, Vredenburg | Elden, De Laar | Schuytgraaf, Elderveld.

Wilt u ondersteuning van uw wijkteam, dan komt u in contact met een coach. Coaches geven steun en advies bij vragen over zorg, opvoeden, opgroeien en inkomen. Ze zijn er voor iedereen, van jong tot oud. Alle coaches hebben minimaal een HBO-opleiding en zijn zeer ervaren in hun vakgebied. Heeft u al een coach? Dan kunt u hem of haar bellen voor een afspraak. Heeft u nog geen coach, of bent u het telefoonnummer kwijt? Dan kunt u een afspraak maken.

Keukentafelgesprek
Het eerste gesprek met een coach heet het ‘keukentafelgesprek’. Dit gesprek vindt plaats bij u thuis of op een plek waar u liever afspreekt. Bij het keukentafelgesprek zijn twee coaches aanwezig, een van hen wordt uw vaste coach. De coach kijkt samen met u wat er aan de hand is. U spreekt met hem of haar uitgebreid over uw leven, over wat goed gaat en wat beter kan. U bespreekt ook wat u zelf kunt doen en wat buren, vrienden of familie misschien kunnen doen.

U hoeft het keukentafelgesprek niet voor te bereiden. Wel vragen we u om iemand uit te nodigen die met u mee kan denken. Dat kan een familielid, vriend of kennis zijn. U kunt ook gratis onafhankelijke hulp vragen bij Zorgbelang Gelderland. Uw coach maakt tijdens en na het gesprek met u een plan om tot een oplossing te komen. Het plan en alle afspraken kunt u nalezen in Mijn Plan/Ons Plan.

 

  Direct naar Sociale Wijkteams Arnhem: Steun en advies

  Aanvullende informatie

  Dekkingsgebied(en)
  Arnhem
  Kenmerken
  Geven van algemene informatie en advies, Algemeen verkennen van behoefte aan zorg en ondersteuning, Uitdiepen van individuele hulpvraag, Geven van persoonlijk advies, Regelen van voorzieningen, hulp en ondersteuning, Verwijzen naar voorzieningen, hulp en ondersteuning, Overleg met en coördinatie van andere hulpverleners
  Specialisaties
  Wet- en regelgeving
  Kanalen
  Aan loket/op eigen locatie, Telefonisch
  Wie levert de informatie of het advies?
  Een professional
  Betaling
  Geen/gratis
  Voorwaarden

  U kunt uw vraag ook stellen via het contactformulier op onze site en online een afspraak maken.
  Op de site kunt ook de inloopspreekuren terugvinden per wijkteam.

  Sociale Wijkteams Arnhem

  De wijkteams ondersteunen inwoners uit Arnhem, zodat ze zelf verder kunnen, samen met familie, vrienden en mensen uit de buurt. Door samen op te trekken ontstaan oplossingen die zelfs in de meest lastige situaties goed werken, ook op de lange termijn.

  De wijkteams doen wat nodig is

  Sommige mensen hebben ondersteuning nodig in hun sociale leven. Wij zijn er voor hen. Mensen weten ons te vinden. Omgekeerd zoeken wij ook mensen op, bijvoorbeeld als er zorgen zijn over veiligheid. Wij ondersteunen inwoners van Arnhem in de zoektocht naar oplossingen voor lastige situaties. De leidraad van Wijkteams Arnhem is ‘doen wat nodig is’. Soms bieden we zelf extra ondersteuning en soms schakelen we anderen in. De ondersteuning is altijd maatwerk. Onze inwoners houden zelf maximaal de touwtjes in handen. We stellen veel vragen om ze goed te leren kennen. De vragen gaan over de persoonlijke situatie en over de omgeving. Want problemen staan nooit op zichzelf. Omgekeerd is er ook alle ruimte om vragen aan ons te stellen. We willen duidelijk en transparant zijn.

  Centraal in de wijk
  Wij vinden het belangrijk om mensen te leren kennen en te weten wat er speelt. Daarom vindt u een wijkteam altijd middenin de wijk. De acht wijkteams hebben elk een vaste werkruimte en zijn aanwezig op scholen en in andere organisaties. Bij het wijkteam werken coaches met verschillende aandachtsgebieden.

  Gemeente Arnhem
  De wijkteams voeren namens de gemeente Arnhem de taken uit van de Wet maatschappelijke Ondersteuning 2015 en de Jeugdwet. Daarnaast zijn de wijkteams verantwoordelijk voor enkele taken uit de Participatiewet. De opdracht aan de wijkteams is verwoord in de Opdrachtformulering. Zie ook de Businesscase.

  Organisatie Wijkteams Arnhem
  De wijkteams van Arnhem zijn ondergebracht in een coöperatieve stichting. De acht teamleiders van de wijkteams vormen samen met de zakelijk medebestuurder het algemeen bestuur van de stichting. De teamleider-bestuurders zijn verantwoordelijk voor de aansturing, koers en strategie van de organisatie. Zij zorgen dat het beleid vanuit de wijken wordt gevormd. Deze werkwijze is beschreven in het Bedrijfsplan. De Raad van Toezicht opereert als controlerend en adviserend orgaan van de stichting.

  Kamer van Koophandel: 
  67246214
  Rechtsvorm: 
  Stichting
  Delen: 
  Kloppen de gegevens niet (meer)?
  Geef een wijziging door.
  Kloppen de gegevens niet (meer)?
  Geef een wijziging door.