Alleszelf.nl ALLESZELF.NL
 |  | 

MEE: Cliëntondersteuning

MEE: CliëntondersteuningMEE is er voor (de mantelzorgers van) mensen met een beperking of een chronische ziekte, die door hun beperking of aandoening problemen ervaren in hun dagelijks leven. De cliëntondersteuning van MEE is kortdurend en heeft als doel dat mensen zelf (weer) grip krijgen op hun leven. MEE ondersteunt ook bij het keukentafelgesprek of bij de aanvraag van een voorziening.

  • Onafhankelijk
  • Professioneel
  • Activerend
Direct naar MEE: Cliëntondersteuning

Aanvullende informatie

Dekkingsgebied(en)
Nederland
Kenmerken
Geven van algemene informatie en advies, Algemeen verkennen van behoefte aan zorg en ondersteuning, Uitdiepen van individuele hulpvraag, Geven van persoonlijk advies, Regelen van voorzieningen, hulp en ondersteuning, Verwijzen naar voorzieningen, hulp en ondersteuning, Overleg met en coördinatie van andere hulpverleners, Vast aanspreekpunt
Specialisaties
Wet- en regelgeving
Kanalen
Per e-mail, Telefonisch, Huisbezoek
Wie levert de informatie of het advies?
Een professional
Betaling
Geen/gratis
Voorwaarden

Voor iedereen die een beroep doet op de Wmo en Wlz
De ondersteuning is niet beperkt tot bepaalde doelgroepen, al heeft MEE wel specifieke expertise en ervaring op het gebied van ondersteuning van mensen met een lichamelijke, (lichte) verstandelijke en zintuiglijke beperking en van mensen met een vorm van autisme, niet-aangeboren hersenletsel of chronische ziekte. Ook pgb-houders en mantelzorgers kunnen een beroep doen op onafhankelijke cliëntondersteuning van MEE.

MEE

MEE is er voor (de mantelzorgers van) mensen met een beperking of een chronische ziekte, die door hun beperking of aandoening problemen ervaren in hun dagelijks leven. De cliëntondersteuning van MEE is kortdurend en heeft als doel dat mensen zelf (weer) grip krijgen op hun leven. 

Cliëntondersteuners van MEE werken onafhankelijk van de indicatiesteller, zorginkopers en zorgaanbieders. De cliëntondersteuner werkt altijd in uw belang. Iedereen met een Wlz-indicatie heeft recht op onafhankelijke cliëntondersteuning. Ook u, als naaste van degene met een indicatie, kan een beroep doen op een cliëntondersteuner van MEE om u bij te staan. 

Zie voor meer informatie de site of bel voor de MEE in uw buurt.

€ 0,00
per uur
Delen: 
Kloppen de gegevens niet (meer)?
Geef een wijziging door.
Kloppen de gegevens niet (meer)?
Geef een wijziging door.