|  | 

Mantelzorg Wageningen

Adviespunt en expertisecentrum voor mantelzorgers, beroepskrachten en vrijwilligers in Wageningen. U kunt bij ons terecht voor tips, informatie over lotgenotencontact, voorzieningen en regelingen, advies, cursussen, training en ondersteuning. Wij hebben veel kennis en informatie in huis rondom mantelzorg, welzijn en zorg in het algemeen.

Wanneer bent u mantelzorger?
Een mantelzorger zorgt voor langere tijd voor iemand in zijn of haar omgeving. Dat kan een familielid zijn of een goede kennis of buur. Zorgt u bijvoorbeeld voor uw partner die chronisch ziek is, uw kind dat verstandelijk of lichamelijk beperkt is, of uw vader of moeder die hulpbehoevend is? Dan bent u een mantelzorger.

Welke zorg valt onder mantelzorg?
Veel mensen denken bij mantelzorg aan hulp bij het huishouden of ondersteuning bij lichamelijke verzorging. Zoals boodschappen doen en helpen met douchen een aankleden. Maar mantelzorg is veel meer. Bijvoorbeeld ook psychische zorg en verpleging. Thuis of in een zorginstelling, van enkele maanden tot jaren aan een stuk. Mantelzorg is zorg van betekenis!

Vaak voelt het fijn om er te kunnen zijn voor iemand die je lief is. Mantelzorg is iets moois voor de persoon die zorg geeft én voor degene die zorg ontvangt. Vindt u mantelzorg vanzelfsprekend? Of juist best zwaar en intensief? Wij staan voor u klaar, neem gerust contact met ons op.

  Direct naar Mantelzorg Wageningen

  Aanvullende informatie

  Dekkingsgebied(en)
  Wageningen
  Kenmerken
  Geven van algemene informatie en advies, Algemeen verkennen van behoefte aan zorg en ondersteuning, Geven van persoonlijk advies, Verwijzen naar voorzieningen, hulp en ondersteuning
  Specialisaties
  Wet- en regelgeving
  Kanalen
  Aan loket/op eigen locatie, Telefonisch

  Solidez

  Als organisatie verlenen we diensten voor de gemeente Wageningen en haar inwoners.  We zijn gericht op het versterken van buurten en wijken, we ondersteunen en initieren initiatieven van bewoners en verlenen advies, hulp en begeleiding waar nodig. We helpen inwoners om mee te kunnen doen en om zo lang mogelijk zelfstandig en actief te blijven.

  Onze doelen in de gemeente Wageningen zijn gericht op

  • bruggen bouwen en ontmoeting: voorkomen van eenzaamheid;
  • iedereen doet mee: de inclusieve samenleving;
  • vergroten van zelfredzaamheid en eigen regie;
  • lekkerder in je vel door een actieve, gezonde leefstijl en
  • voorkomen is beter dan genezen: actief inzetten op preventie.
  We zijn er voor de inwoners van Wageningen en bouwen met hen aan een vitale samenleving. We ontzorgen de overheid en behalen resultaten door present te zijn, preventief te werken, passie op te sporen en perspectief te bieden. Onze dienstverlening is afgestemd op de lokale situatie en sluit aan op de vraag van de gemeente en haar inwoners.

  Solidez is onderdeel van Welsaam.
  Dit is het samenwerkingsverband voor de uitvoering van de activiteiten op het gebied van ontmoeten, informeren, ondersteuning en meedoen in de Wageningse samenleving.

  Statutaire naam: 
  Centraal Bureau Solidez
  Kamer van Koophandel: 
  50328468 - 000037915088
  Delen: 
  Kloppen de gegevens niet (meer)?
  Geef een wijziging door.
  Kloppen de gegevens niet (meer)?
  Geef een wijziging door.