|  | 

Hulp en advies voor mensen met een beperking

Hulp en advies voor mensen met een beperkingIeder(in) geeft hulp en advies, zowel voor onze leden als voor individuele mensen met een beperking. Heeft u een vraag of een probleem? Neem contact op met ons meldpunt of het juridisch steunpunt. Naast informatie en advies levert Ieder(in) ook een aantal diensten en producten die speciaal zijn toegesneden op onze achterban.

  • Iedereen tot zijn recht
  • Meedoen naar vermogen
  • Netwerk
Direct naar Hulp en advies voor mensen met een beperking
Informatie & advies Hulp en advies voor mensen met een beperking

Aanvullende informatie

Dekkingsgebied(en)
Nederland
Kenmerken
Geven van algemene informatie en advies
Specialisaties
Wet- en regelgeving
Kanalen
Per e-mail, Telefonisch
Wie levert de informatie of het advies?
Een professional
Betaling
Geen/gratis

Ieder(in)

Ieder(in) heeft drie kerntaken:

  • collectieve belangenbehartiging
  • toerusting en ondersteuning
  • dienstverlening

Collectieve belangenbehartiging
Ieder(in) behartigt de collectieve belangen van de aangesloten lidorganisaties. We ijveren ervoor dat mensen met een beperking volwaardig mee kunnen doen aan de samenleving. Dat doen we op zoveel mogelijk plekken. Bij de overheid,  politiek, maatschappelijke organisaties en in de media.

Bij de belangenbehartiging beroepen we ons op het VN-verdrag inzake de rechten van mensen met een handicap. Het verdrag stelt onomwonden: meedoen en zelfbeschikking zijn mensenrechten!  Dus eisen we van de overheid en andere partijen dat dit verdrag wordt nageleefd.

Onze belangenbehartiging is levensbreed. Ze richt zich op veel verschillende  thema’s. Te weten: zorg en ondersteuning, wonen, onderwijs, werk, toegankelijkheid, vervoer, inkomen, rechtspositie en inclusie.

Toerusting en ondersteuning
Ieder(in) biedt ondersteuning aan de aangesloten lidorganisaties. We berichten over actuele ontwikkelingen die voor de lidorganisaties van belang zijn. Via onder meer nieuwsbrieven en een apart ledendeel op de website. Daarnaast organiseren we regelmatig voorlichtings- en discussiebijeenkomsten over brandende kwesties.

Daarnaast zal Ieder(in) zich meer en meer gaan bezighouden met het versterken van de lokale belangenbehartiging. Dit is nodig, omdat gemeenten op steeds meer gebieden verantwoordelijk worden voor ondersteuning en begeleiding van mensen met een beperking. Bij het versterken van de lokale belangenbehartiging maken we waar mogelijk gebruik van de kennis en ervaring van Programma VCP, dat door bezuinigingen moest stoppen.

Dienstverlening
We bieden een aantal diensten en producten aan die speciaal zijn toegesneden op onze achterban. Een voorbeeld daarvan is de site Meerkosten.nl, waar mensen informatie kunnen krijgen over compensatieregelingen en belastingaftrek. Verder hebben we onder meer een Meldpunt. Hier kunnen  mensen met een beperking knelpunten melden waar ze in het dagelijks leven tegenaan lopen. Daarnaast verzorgen we ook juridische ondersteuning.

Kamer van Koophandel: 
30250451
Rechtsvorm: 
Vereniging
Delen: 
Kloppen de gegevens niet (meer)?
Geef een wijziging door.
Kloppen de gegevens niet (meer)?
Geef een wijziging door.