|  | 

Balie inkomen en zorg (Wmo-loket) gemeente Kampen

Gemeentelijk wmo-loket. Voor deze balie 'inkomen en zorg' is het maken van een afspraak niet nodig. Open van maandag t/m vrijdag: 9.00 - 16.00 uur.

  Direct naar Balie inkomen en zorg (Wmo-loket) gemeente Kampen

  Aanvullende informatie

  Dekkingsgebied(en)
  Kampen
  Kenmerken
  Geven van algemene informatie en advies, Algemeen verkennen van behoefte aan zorg en ondersteuning, Uitdiepen van individuele hulpvraag, Geven van persoonlijk advies, Regelen van voorzieningen, hulp en ondersteuning, Verwijzen naar voorzieningen, hulp en ondersteuning, Overleg met en coördinatie van andere hulpverleners
  Specialisaties
  Wet- en regelgeving
  Kanalen
  Aan loket/op eigen locatie
  Wie levert de informatie of het advies?
  Een professional
  Betaling
  Geen/gratis

  Gemeente Kampen

  De gemeenteraad is het algemeen bestuur van de gemeente. De raad van de gemeente Kampen bestaat uit 31 raadsleden. Zij vergaderen één keer per maand in de raadzaal van het stadhuis. De burgemeester is de voorzitter van de gemeenteraad. De gemeenteraad wordt ondersteund door de raadsgriffie. 

  Wilt u een raadsvergadering live volgen of op een later moment terugkijken? Of wilt u meer informatie over de raadsleden? Hiervoor kunt u terecht op de website van de gemeenteraad op kampen.raadsinformatie.nl. Ook voor schriftelijke vragen, moties, of ingekomen stukken kunt u hier terecht.

  Delen: 
  Kloppen de gegevens niet (meer)?
  Geef een wijziging door.
  Kloppen de gegevens niet (meer)?
  Geef een wijziging door.