Alleszelf.nl ALLESZELF.NL
 |  | 

S-Zorgt: Huishoudelijke hulp

Huishoudelijke hulp voor ouderen in meerdere talen en we houden rekening met verschillende culturen.

  Direct naar S-Zorgt: Huishoudelijke hulp

  Aanvullende informatie

  Dekkingsgebied(en)
  Zwolle
  Voorwaarden

  Zie de site.

  S-zorgt

  Totaalzorg voor iedereen
  S-Zorgt verleent zorg op maat. S-Zorgt biedt een groot aanbod van diensten en producten die bijdragen aan de kwaliteit van leven. S-Zorgt is multicultureel concept; wij bieden zorg in meerdere talen en houden rekening met verschillende culturen.Veel instellingen en organisaties maken onnodig veel kosten, doordat zij in de omgang met cliënten verschillende taal- en cultuurbarrières ondervinden. S-Zorgt kan de ondersteuning cultuurspecifiek en in eigen taal toepassen waardoor S-Zorgt de zorg aan zorgbehoevenden sneller en effectiever kan verlenen. Hiermee vervallen onder meer de extra kosten die nodig zijn voor het inzetten van tolken.

  S-Zorgt biedt begeleiding en ondersteuning aan zorgbehoevenden bij langdurige ziekte, een beperking of ouderdom. Tot deze zorg behoren voorzieningen tot behoud, herstel of ter bevordering van de arbeidsgeschiktheid, verbetering van levensomstandigheden, maar ook maatschappelijke dienstverlening. S-Zorgt ondersteunt bij deelname aan het maatschappelijke verkeer; zodat hulpvragers met een beperking, een chronisch psychisch probleem of met psychosociale moeilijkheden zo zelfstandig mogelijk kunnen functioneren. S-Zorgt wil de eigen kracht van mensen – en hun netwerk – stimuleren en kijkt daarbij nadrukkelijk naar individuele situaties en mogelijkheden. Uw zelfredzaamheid blijft het uitgangspunt!

  S-Zorgt ondersteunt cliënten bij het (leren) omgaan, beperken en oplossen van verstoringen en problemen in hun functioneren in wisselwerking met de eigen sociale omgeving. S-Zorgt wil zijn cliënten inzicht geven in hun situatie en ondersteunt bij (complexe) problemen. S-Zorgt streeft er nadrukkelijk naar om de zelfredzaamheid van cliënten te bevorderen, zodat ze ook na afloop van de hulpverlening beter in staat zijn om met moeilijkheden om te gaan en deze eigenhandig te verkleinen dan wel op te lossen.

  Delen: 
  Kloppen de gegevens niet (meer)?
  Geef een wijziging door.
  Kloppen de gegevens niet (meer)?
  Geef een wijziging door.