Alleszelf.nl ALLESZELF.NL
 |  | 

Gemeente Kampen: Hulp bij wonen en huishouden

Kunt u niet meer zonder hulp thuis wonen? Dan kunt u zich met uw hulpvraag melden bij de gemeente Kampen. De gemeente gaat dan met u in gesprek en onderzoekt de mogelijkheden: Wat kunt u zelf doen en kunnen mensen uit uw omgeving helpen? Misschien zijn er voorzieningen in de buurt waar u gebruik van kunt maken. Komt uit het onderzoek dat u hulp nodig heeft die meer aansluit bij uw persoonlijke omstandigheden? Dan kan de gemeente u een maatwerkvoorziening aanbieden.

  Direct naar Gemeente Kampen: Hulp bij wonen en huishouden

  Aanvullende informatie

  Dekkingsgebied(en)
  Kampen
  Betaling
  Persoonsgebonden betaling (PGB)
  Voorwaarden

  De gemeente kan om een eigen bijdrage vragen. Voor de hoogte van het bedrag kijkt de gemeente naar uw gezinssamenstelling, gezamenlijk inkomen en vermogen.

  Gemeente Kampen

  De gemeenteraad is het algemeen bestuur van de gemeente. De raad van de gemeente Kampen bestaat uit 31 raadsleden. Zij vergaderen één keer per maand in de raadzaal van het stadhuis. De burgemeester is de voorzitter van de gemeenteraad. De gemeenteraad wordt ondersteund door de raadsgriffie. 

  Wilt u een raadsvergadering live volgen of op een later moment terugkijken? Of wilt u meer informatie over de raadsleden? Hiervoor kunt u terecht op de website van de gemeenteraad op kampen.raadsinformatie.nl. Ook voor schriftelijke vragen, moties, of ingekomen stukken kunt u hier terecht.

  Delen: 
  Kloppen de gegevens niet (meer)?
  Geef een wijziging door.
  Kloppen de gegevens niet (meer)?
  Geef een wijziging door.