|  | 

Regulier MantelzorgMaatje

Handjehelpen kent verschillende manieren om mantelzorgers te ondersteunen. Voor mantelzorgers is er in de regio Utrecht een regulier MantelzorgMaatje.

Ouderen blijven steeds langer thuis wonen, de drempel voor betaalde zorg is in de afgelopen jaren hoger geworden. Dat betekent dat mantelzorgers steeds zwaarder worden belast. 

Klankbord
Een MantelzorgMaatje is er voor de mantelzorger. Deze vrijwilliger kan een klankbord zijn, praktische klusjes doen, meedenken over het inschakelen van hulp of netwerkuitbreiding, is afhankelijk van wat de mantelzorger nodig heeft. Aangezien mantelzorgers al vaak veel verschillende mensen over de vloer krijgen, is het van belang dat de vrijwilliger zich minimaal voor een jaar aan de mantelzorger verbindt. MantelzorgMaatjes krijgen van U Centraal en Handjehelpen scholing en begeleiding.

  Direct naar Regulier MantelzorgMaatje

  Aanvullende informatie

  Dekkingsgebied(en)
  Utrecht, Weesp
  Soort begeleiding
  Begeleiding
  Frequentie begeleiding
  Enkele dagen per week, Wekelijks, Maandelijks, Incidenteel
  Activiteiten
  Ondersteuning mantelzorgers
  Specialisatie
  Geen specialisatie
  Voorwaarden

  • Om voor de hulp in aanmerking te komen, is geen indicatie of verwijzing nodig.
  • Handjehelpen vraagt elke hulpvrager eenmalig 25 euro inschrijfgeld te betalen.
  • Hulpvragers die hulp krijgen, vragen wij om een vrijwillige eigen bijdrage 35 euro per half jaar.
  • Hulpvragers met beperkte financiële draagkracht kunnen in overleg met de regiocoördinator vrijstelling van betaling krijgen. 
  • De hoogte van de bijdrage wordt elk jaar opnieuw vastgesteld.
  • Hulpvragers krijgen in mei en december een acceptgiro van € 35,00.

  Handjehelpen

  Handjehelpen gelooft in een samenleving waar iedereen mee kan doen en waar mensen zich voor elkaar inzetten. Daarom ondersteunen wij mensen die dat niet vanzelfsprekend kunnen, want iedereen heeft af en toe een steuntje in de rug nodig. Dat doen wij door een passende koppeling te maken tussen mensen die wat extra hulp kunnen gebruiken en mensen die hun maatschappelijke betrokkenheid willen omzetten in daden. Wij zijn ervan overtuigd dat hulpvragers, vrijwilligers en stagiairs zo elkaar kunnen versterken en extra kansen kunnen bieden om zinvol te participeren in de samenleving.

  Onze oorsprong
  Handjehelpen is opgericht in 1979 door een aantal ouders van een kind met een beperking. Dit initiatief is uitgegroeid tot een professionele organisatie met 28 medewerkers. In 2017 werd door bijna 1260 vrijwilligers en 326 stagiairs 140.000 uur hulp geboden. Handjehelpen is actief in bijna de hele provincie Utrecht en de gemeente Weesp.

  De organisatie
  De door ons geleverde informele zorg is altijd aanvullend aan de formele zorg. Handjehelpen werkt lokaal en zoekt waar mogelijk samenwerking met partners in het sociale domein. In iedere werkgebied zorgt de regiocoördinator voor een passende match tussen hulpvragers en vrijwilligers.

  De laatste jaren zetten we, naast vrijwilligers, meer en meer stagiairs in om hulpvragers ondersteuning te bieden. Met ons stagebureau willen wij ons onderscheiden als leerbedrijf en toekomstige zorgprofessionals kennis laten maken met de informele zorg. 

  De financiën
  Handjehelpen wordt gefinancierd door de gemeenten waarin zij actief is. Daarnaast krijgen wij regelmatig ondersteuning vanuit fondsen en het bedrijfsleven. Alle hulpvragers betalen zelf ook een kleine bijdrage.

  Delen: 
  Kloppen de gegevens niet (meer)?
  Geef een wijziging door.
  Kloppen de gegevens niet (meer)?
  Geef een wijziging door.